– Fremmer nye samfunnsstemmer

Stolte vinnere: Faizal Osman og Faduma Gjesti (t.h) ble valgt som to av årets Minotenkpris-vinnere på bakgrunn av sin innsats og inspirasjon for det norsk-somaliske miljøet.
Foto: Claudio Castello
Nettverket Minotenk (Minoritetspolitisk Tenketank) har i dag kåret vinnerne av "Nominer din somalier-prosjektet".

Utdelingen av den historiske Minotenkprisen skjedde for første gang i år. I år valgte man å premiere somaliske hverdagshelter som gjorde det lille ekstra for seg selv, sine nærmeste og nærmiljøet. Årets vinnere ble:

* skuespilleren Faizal Osman: for hans engasjement, innlevelse og unike evne til å inspirere gjennom hans talent i å formidle historier.
* regnskapsføreren og massøsen Faduma Gjesti: for sin pågangsmot, åpenhet, modighet og inspirasjon.
* Ahmed Warsame: på vegne av Fedre for likestilling, for deres evne til å leve ut i praksis endringene de søker i samfunnet.

Kunnskapsheving

Ifølge Amin Elfarri, prosjektkoordinator i Minotenk er hovedtanken bak prosjektet en kunnskapsheving om den somaliske befolkningen i Norge.

– Som gruppen med kortest botid er det få som virkelig kjenner til det somaliske miljøet i Norge. Formålet blir å slippe til nye samfunnsstemmer. Gjennom prisen og oppbakkingen vi kan tilby i etterkant er dette et høyst konkret og oppnåelig mål, sier Elfarri til utrop.no.

Gevinsten med denne prisen er gjensidig nettverksbygging i den grad prisvinnerne selv ønsker det, la ha til.

Ble overrasket

Faizal Osman forteller utrop.no at hans første reaksjon når han fikk beskjeden om prisen var ren og pur overraskelse.

– Jeg visste ikke om denne kåringen, men føler selvsagt stor glede og ydmykhet.

Osman sier dette handler først og fremst om få fremhevet de gode historiene som finnes i både den somaliske og andre innvandrermiljøer.

– Jeg tror at dette på en måte rettferdiggjør de gode kreftene som jobber for å oppnå positive ting i det norske samfunnet. Ofte handler debatten om somaliere om ekstreme tilfeller som kanskje ikke utgjør ti prosent av virkeligheten, mener han.

Bør bli allmennkunnskap

Han vil også allmennliggjøre denne overnevnte diskusjonen.

– I slike kåringer og seminarer er det ofte bevisstgjorte mennesker som går. Vi trenger også å få med de “uvitende”, de som ikke går på arrangementer og som påvirkes av mediene i sin oppfatning av minoritetsmiljøene, påpeker han.

Håper du denne prisen vil inspirere flere unge norsk-somaliere til å bli kunstnere og skuespillere?

– Jeg håper ikke dette bare på vegne norsk-somalierne, men også for øvrige minoritetsgrupper. Kampen om aksept i det norske samfunnet kan ikke bare knyttes opp til en gruppe eller nasjon, men gjelder alle.