Ut mot vestkant-ghettoen

Bruk munnbind på tog, t-bane, buss eller trikk i Oslo.

Mohammed Abdirashid (17) kom som politisk flyktning fra Somalia til Ullevål hageby i Oslo for bare tre år siden. Som den eneste familien med innvandringsbakgrunn i hele nabolaget hadde familien Abdirashid ikke mye til felles med folkene rundt dem.

– Men mamma, som selv har høy utdanning, ville at vi skulle bo et sted hvor broren min og jeg har alle mulighetene åpne, sier han til Aftenposten.no.

Abdirashid fikk fort venner og har aldri følt seg utenfor. Nå er han politisk aktiv, både som leder i Nordre Aker AUF og som styremedlem i Ungdom mot rasisme. I dag skriver han innlegg på Aftenposten.no om den delte byen Oslo.

Vi trenger flere blokker i vest og villaer i øst.

– Jeg trives godt i Nordre Aker, men jeg savner et mangfold av folk med ulik kulturell bakgrunn. Input fra ulike kulturer er en berikelse. Det er spennende å bli kjent med forskjellige folk.

Han understreker at politikerne har et stort ansvar for å sørge for et differensiert boligtilbud over hele byen.

– Mange av elevene på østkanten snakker dårlig norsk, fordi det er for mange som snakker morsmålet rundt dem. Etnisk norske jenter mobbes fordi de har blondt hår. På vestkanten, derimot, er det mye uvitenhet om innvandrere. Lillebroren min går på en barneskole hvor det nesten ikke er noen innvandrere, og får spørsmål som: ”Hvordan lever du? Hvordan ser huset ditt ut?”, sier Abdirashid.

Svarte og hvite bydeler

Han er redd for at den ujevne miksen skaper enda flere fordommer. 17-åringen mener at politikerne må tilby kommunale boliger over hele byen og fordele nye innvandrere jevnt utover. I tillegg mener han det er viktig å ha et differensiert boligtilbud i øst som i vest.

– Vi trenger flere blokker i vest og villaer i øst. Hvis ikke, vil byen bli enda mer splittet med den økte andelen innvandrere som vil komme i årene fremover. Jeg frykter vi vil se tydelige klasseskiller, mer fattigdom og et skarpt skille mellom ”svarte” og ”hvite” bydeler, sier han.

Stabssjef ved byrådslederens kontor, Paal Pedersen, er enig med Mohammed Abdirashid om at det er ønskelig med en god spredning av innvandrere og etniske nordmenn rundt om i byen.

– Vi splitter ikke

– Vi regulerer og legger til rette for gode boligtomter over hele byen, og en differensiert boligstruktur. Byrådet har også lenge arbeidet for å spre den kommunale boligmassen over hele byen. Men samtidig er det ikke ønskelig at byrådet skal styre hvor ulike befolkningsgrupper ønsker å bo i byen.