SIAN saksøker Bergensavisen

 
Foto: Rødt Nytt
Islamkritiker Arne Tumyr, leder av Stopp islamiseringen av Norge (SIAN) saksøker Bergensavisen for å ha blitt kalt "rasist" i en overskrift.
0Shares

79-åringen har markert seg med utsagn som ”den Allah-infiserte hjernen må desinfiseres og vaskes med salmiakk”, skriver Kristiansandsavisen FVN.no. Men å bli kalt rasist var utenkelig for lederen av SIAN (Stopp islamisering av Norge). 

Han går nå til sak mot Bergensavisen etter en artikkel der han ble kalt rasist, 3. februar i år.

– Under et opphetet debattmøte i Studentersamfunnet i Bergen ble Arne Tumyr invitert hjem til en muslimsk familie. Bergensavisen utstyrte saken dagen etter med tittelen ”Tara vil be rasist på te”, skriver fvn.

I et leserinnlegg krevde Tumyr en beklagelse og at avisen trakk tilbake beskyldningen. Hvis ikke ville han gå til retten.  

– Jeg har aldri vært rasist, fremsatt rasistiske synspunkter, eller hatt rasistiske holdninger, hevder han i en klage til Forliksrådet i Kristiansand.

Har skjedd før

“På syv minutter gikk Erik Schjenken fra å være anonym ambulansesjåfør til å bli Norges største rasist.” Slik forklarte Aftenposten AMK-sjåføren som også følte seg stemplet i Ali Farah-saken, hvor Dagbladet skrev at han ”handlet rasistisk”. Schjenken fikk medhold om en million i erstatning for anklagelsen, noe Tumyr bruker til sitt forsvar. 

– De hevder at islamkritikk er rasime, men det er feil. I dette landet er det ennå slik at du fritt kan kritisere religion, ideologier, og politikk uten å bli stemplet som rasist, sier Arne Tumyr til Fædrelandsvennen (FVN).

Ærekrenket

Tumyr mener Bergensavisen fremstiller han som en lovbryter. I forliksklagen beskriver han seg selv for æreskrenket og krever 300 000 kroner. 

– Arne Tumyr har tidligere gått til et liknende søksmål. Som forhenværende fylkesleder i Human-Etisk Forbund, gikk han i 2005 til sak mot organisasjonen etter rasistbeskyldninger framsatt i et leserinnlegg i Fædrelandsvennen. Human-Etisk Forbund ble dømt, og måtte betale Tumyr 30.000 kroner, melder FVN. 

Forsvarer seg varsomt

Sian.no: Slik reagerer SIANs nettsider. Gruppen Arne Tumyr er leder for.
Foto : SIAN.no

Ansvarlig redaktør i Bergensavisen, Anders Nyland mener at Tumyr har fått sjansen til å svare så raskt det var mulig etter at han tok kontakt og reagerte på overskriften.

– Han sendte oss et innlegg som kom helt uredigert på trykk slik at han fikk komme fram med sitt syn og sin reaksjon, sier Anders Nyland til Fædrelandsvennen.

Redaktøren sier han har oppfordret Arne Tumyr til å klage avisen inn for Pressens faglige utvalg (PFU).

– Hvis PFU mener Bergensavisen har brutt god presseskikk, vil dette bekjentgjøres og beklages på vanlig måte i avisens spalter, sier Anders Nyland videre. 

Ifølge nettsiden Sian.no fikk Arne Tumyr dette svaret etter sin henvendelse: ”Du får ingen beklagelse. Du må gjerne forfølge saken rettslig. Som du sikkert vet, er det en stund siden en norsk avis eller kringkaster ble dømt i hht Strl §§ 246, 247”.

Redaktørforening er usikker

Arne Jensen, assisterende generalsekretær i Norsk redaktørforening, mener at saken er usikker. 

– Vi er inne i et område hvor jussen ikke er veldig presis. På den ene siden har Bergensavisen selvfølgelig brukt et veldig sterkt uttrykk. På den andre siden er vi i et område hvor det er gode argumenter for at det må være et visst spillerom, sier Arne Jensen til FVN. 

Som den personen du er, burde du kanskje tåle dette, Arne Tumyr?

– Det har jeg hørt før. Avisene har et veldig vidt spillerom til å bruke sterke uttrykk i omtale av det som har offentlig interesse, men alle rettsavgjørelser på dette området slår fast at det finnes en grense for de krenkelsene en kan utsette borgerne for, sier SIAN-lederen til Fædrelandsvennen.