Rekordmange får opplæringsstøtte i Oslo

Kun 0,9 prosent av studerende ungdom med innvandrerbakgrunn velger seg læreryrket, viser en ny rapport fra Norsk institutt for studier av innovasjon, forskning og utdanning (NIFU STEP)
Foto: Flickr.com
65 prosent flere virksomheter i Oslo får i år støtte til kurs i lesing, skriving, regning og data for sine ansatte, sammenliknet med i fjor. Mange minoritetsspråklige deltar på kursene. 
0Shares

99 virksomheter i fylket får støtte fra regjeringens Program for basiskompetanse i arbeidslivet (BKA) i 2012. I fjor fikk 60 virksomheter støtte.

Til sammen søkte 123 virksomheter i Oslo om BKA-midler i år. Det er en økning på over 20 prosent fra i fjor.

Oslo er det fylket i landet der flest virksomheter får BKA-støtte. Deretter følger Hordaland (96), Østfold (74) og Nord-Trøndelag (60).

106 millioner i BKA-støtte

På landsbasis får 693 virksomheter 106 millioner kroner til kurs i grunnleggende ferdigheter for sine ansatte. Aldri før er det delt ut så mye penger fra BKA-programmet.

813 virksomheter søkte om til sammen 188,4 millioner kroner.

Økt kjennskap, stort behov

– Dette er ny rekord i antall søknader og tildelinger, sier Jan Ellertsen, direktør i Vox, nasjonalt fagorgan for kompetansepolitikk.

– Den høye søkningen skyldes nok at vår informasjon om programmet er nådd ut til enda flere. Vi vet fra tidligere undersøkelser at en av tre ledere mener de ansatte har behov for slike kurs, sier han.

Programmet har mange minoritetsspråklige deltakere, men der er enkelte behov hos minoritetsspråklige arbeidstakere som programmet ikke dekker, forteller Tom Sigurd Sørhus, avdelingsdirektør for tilskuddsforvaltning i Vox.

– Programmet er ikke spesielt rettet mot minoritetsspråklige, men fanger opp mange minoritetsspråklige som har behov for styrket basiskompetanse. Søkningen til programmet viser imidlertid at det er større behov særlig for å styrke norskkunnskapene enn det BKA-programmet dekker per i dag, sier Sørhus.

Sjuende år med BKA

BKA er nå inne i sitt sjuende år, og har med årets tildeling delt ut 397 millioner kroner. Vox forvalter ordningen.