Ny Sjanse får en ny sjanse

Fjern og nær: Birmingham i England har en meget sammensatt befolkning
Foto: Flickr
Innvandrerkvinner er den befolkningsgruppen i Norge som har høyest arbeidsledighet ifølge Statistisk Sentralbyrå (SSB). Bydelene Bjerke og Grorud har til sammen fått 2.85 millioner kroner til integrering av kvinner.
0Shares

Det er integrerings- og mangfoldsdirektoratet (ImDI) som står for utdelingen til bydelene. Prosjektet, Ny Sjanse, har siden 2005 fokusert på å få innvandrerkvinner ut i arbeid. Bydelene Bjerke og Grorud har begge blitt tildelt  prosjektstøtte for å videreføre kvalifiseringsprogrammet. 

– Vi ønsker at alle deltakere skal gjennomføre tiltaket, sier Cathrine Bangum til DittOslo.no, assisterende regiondirektør i IMDI. De sikter heller ikke høyest da de forventer å kvalifisere 45 av deltakerne bare. 

Ifølge regionsdirektøren har innvandrerkvinner vanskeligere for å komme seg ut i  arbeidslivet enn andre grupper.

Enkelte hadde en oppfatning til kvinner i arbeid som det ikke var belegg for i Koranen.

– Vi mener det er viktig at også innvandrerkvinner kommer ut i arbeid. Noen av de har ikke så veldig mye utdanning, så de har lengre vei å gå og trenger mer oppfølging, sier hun til DittOslo.no. 

Snakker av erfaring

Tidligere Ny Sjanse-prosjekter i Oslo kommune har satset spesielt på å utfordre de kulturelle kodene som noen muslimske kvinner må forholde seg til i arbeidslivet. Prosjektleder i velferdsetaten i Oslo kommune, Bashe Musse, forteller at det tidligere ble holdt kurs av en imam, i samarbeid med Islamsk råd, skriver dittoslo.

Dette har de gjort for å avdekke myter rundt hva slags regler islam setter for kvinner i arbeid, skriver den lokale nettavisen.

– Enkelte hadde en oppfatning til kvinner i arbeid som det ikke var belegg for i Koranen, sier han til avisen.

– De gangene dette problemet har dukket opp, har det vært veldig lett å finne løsninger på det. Det er lett å leve etter en religion samtidig som man deltar i arbeidslivet, sier Musse til dittoslo.no.