– Stygt av Ropstad

Departmentet vet ikke hvordan, hvor mange eller når etter flere år og måneder med tautrekking, påpeker Andersen.
Foto: Trygve Fjæstad Andersen
Forhåpentligvis har snart mange nok land bidratt til at Norge også kan hente ut barn fra Moria-leiren på Lesvos, sier barneminister Kjell Ingolf Ropstad til VG. – Sorry, men dette holder ikke, mener Karin Andersen (SV).

Ropstad (KrF) sier til avisen at flere land allerede har hentet flyktninger ut fra Moria-leiren og at vilkårene som regjeringen satte for at også Norge kunne bidra, forhåpentligvis ser ut til å bli oppfylt om kort tid. Norge er da klar for å hente barn fra leiren.

– Vi har vært utålmodige på at Norge sammen med flere land henter enslige mindreårige og barnefamilier fra Moria-leiren, sier barne- og familieminister Kjell Ingolf Ropstad til VG

Les også: KrFs kyniske spill

I juli kritiserte FN Norge for at regjeringspartiene hadde inngått en avtale som fastslår at Norge skal hente sårbare barn og familier fra leiren, forutsatt at «minst åtte–ti andre land i Europa realiserer sine uttak».

Så langt har to land hentet ut flyktninger fra den beryktede leiren og fem andre har startet prosessen. VG viser til kilder i regjeringen som sier at det er tilstrekkelig at åtte land har hentet ut mennesker fra leiren før Norge også kan bidra.

– Tidligere har Norge presset på for å relokalisere og blitt stående alene. Nå er flere land sammen om dette, og det betyr at flere får forlate leiren, fortsetter KrF-lederen.

En oversikt i Vårt Land viser at landene som allerede har hentet ut flyktninger fra leiren, har tatt fra 8 til 49 personer. Ropstad sier Norge vil ta ut et antall som står i forhold til det de andre landene gjør.

Det bor over 12.700 asylsøkere i Moria-leiren, som egentlig har plass til i underkant av 2.800 personer.

Sorry, men dette holder ikke.

– Det er Justisdepartementet som skal gjennomføre uttaket. Statssekretær i Justisdepartementet, Hilde Barstad, sier til VG at de ikke kan være konkrete på nøyaktig når, eller hvordan, prosessen skal gjennomføres. Da er vi like langt. De vet ikke hvordan, hvor mange eller når etter flere år og måneder med tautrekking. Nå er koronaen kommet til Moria og der kan ingen isolere seg eller beskytte andre mot smitte. Det er ille at du ikke har dette på plass Ropstad, ja rett og slett stygt, skriver Karin Andersen (SV) på Facebook.