Hvor mange innvandrere er det i Norge?

Illustrasjon: Det er store folkemengder med forskjellig etnisiteter i Norge. Kanskje kan vi også kalle oss for "the melting pot" snart, slik amerikanerne fremstiller sitt flerkulturelle samfunn
Foto: Marc Sardon
SSB kartlegger den rekordhøye innvandringen de siste årene. Finn ut hvilke grupper det er flest av, hvilke byer og bydeler de er flest i, og hvor høy økningen har fra 1992 og fram til i dag. 
0Shares

Ved inngangen til 1992 var det 183 000 innvandrere og norskfødte med innvandrerforeldre i Norge. Det tilsvarte 4,3 prosent av Norges befolkning. 20 år senere, ved inngangen til 2012, hadde denne gruppen økt til 655 000 personer og står for 13,1 prosent av folkemengden. Det er den høyeste tilveksten noensinne. Ved årsskiftet var det 547 000 innvandrere og 108 000 norskfødte med innvandrerforeldre i Norge, ifølge ferske tall fra SSB

– Tallet på innvandrere og norskfødte med innvandrerforeldre i Norge vokste med 54 200 i 2011. De har bakgrunn fra 219 ulike land og selvstyrte regioner, skriver de på nettsiden sin i dag. 

Det kommer flere innvandrere fra landet Polen enn fra kontinentet Afrika.

Rekordhøy innvandring

Polakkene er den største utenlandske folkegruppen i landet med 67 300 personer, det kommer flere innvandrere fra landet Polen enn fra kontinentet Afrika. Polske og litauiske innvandrere har på ett år vokst med 10 500.

Svenskene er fortsatt glade i Norge, og er den nest største gruppen utlendinger med 34 800 individer. Andre store grupper er tyskere (23 700), litauere (22 700), irakere (21 800) og somaliere (21 000). Blant innvandrerne tilhørte 48 prosent aldersgruppen mellom 20 og 40 år, mens denne aldersgruppen utgjorde 27 prosent av hele befolkningen.

Norskfødte med innvandrerforeldre

– Antall norskfødte med innvandrerforeldre økte med 8 000 personer, fra 100 400 til 108 400 i løpet av 2011. I denne gruppen var det flest som hadde bakgrunn fra Pakistan, i alt 14 800. Det var 8 400 norskfødte med somaliske foreldre og 7 600 med foreldre fra Vietnam. Norskfødte med innvandrerforeldre utgjorde 16 prosent av alle barn født i Norge i 2011, melder SSB.no

De fleste norskfødte med innvandrerforeldre er relativt unge, dette kan ha noe med en sen innvandringshistorie, som regnes fra 1970-tallet. Det har ikke gått nok tid til at tredjegenerasjonsinnvandrere har begynt å bli eldre. Veksten i gruppen norskfødte med innvandrerforeldre har vært stor de siste årene, og hele 82 prosent var i alderen 0-20 år. For hele befolkningen var tilsvarende tall 25 prosent.

Integrert i alle kommuner

– De fem kommunene med høyest andel innvandrere er Oslo (23 prosent), Drammen (18 prosent), Båtsfjord i Finnmark (17 prosent), og Hemsedal i Buskerud og Stavanger (begge med 16 prosent), skriver SSB på nettsiden sin. 

De laveste tallene er fra Rindal i Møre og Romsdal, samt Beiarn i Nordland, begge under to prosent. Det er typisk i små utkantkommuner at andelen er lav, men det bor innvandrere i alle Norges kommuner.

I Oslo bor det flest innvandrere i bydelene Alna, Søndre Nordstrand, Stovner og Grorud, hvor andelen er over 30 prosent. I Alna bydel er flertallet av disse fra Asia (18 prosent) og Afrika (5 prosent). Lavest andel finnes i bydelene Nordstrand (12 prosent), Vestre Aker (13 prosent) og Ullern (14 prosent). Blant innvandrerne i disse tre bydelene er flertallet fra EU/EØS-land. Selv bydelene med lavest andel innvandrere ligger over gjennomsnittet for hele landet, som var 11 prosent 1. januar i år.

Blant de 23 kommunene som ligger over landsgjennomsnittet på 2,2 prosent, er det kun tre som ikke ligger i Østlands-området.