Språkvansker gir ensom lek

Funksjonshemming blant flyktning- og innvandrerbarn skal tas på alvor, mener Justisdepartementet.
Foto: Flickr/Creative Commons
Barn med språkvansker havner ofte utenfor leken og det sosiale samspillet, noe som kan være til skade for deres utvikling. 
0Shares

En ny studie utført av førsteamanuensis Inger Kristine Løge ved Senter for atferdsforskning ved Universitetet i Stavanger, viser at disse barna også er i faresonen for å utvikle sosiale og emosjonelle vansker.

– Språkvanskene gjør det vanskelig for dem å be om å få være med på leken, sette i gang lek og delta på lik linje med andre barn, sier hun til forskning.no.

Blir isolerte

Løges forskning og andre studier viser at barn som ikke klarer å uttrykke seg, som sier ting som ikke passer inn i sammenhengen, eller som svarer for sent, kan få vansker med å bli inkludert i leken. Dette er en tendens man kan se fra barna er små.

– Barn velger lekekamerater som er like dem selv, som responderer slik de forventer, og når det er forventet, og som har lært seg kodene for å komme inn i leken, forteller Løge.

Barn som blir utestengt blir isolert, lei seg og leker ofte alene eller med yngre barn, noe som går ut over læring, utvikling og sosiale relasjoner.

– Jobb med barna

Løge jobber selv med barn med språkvansker og vet at systematisk tilrettelegging kan gi stor framgang.

– Ved å arbeide aktivt med språket, repetere hva ting heter, lære barnet ord det trenger i ulike situasjoner, og språksette alt man gjør, vil man forbedre ordforrådet til barnet.