Mediebedriftenes Landsforening sier nei til Resett

Det er betydelig tvil knyttet til om Resett oppfyller kravene til en publisistisk virksomhet, i følge MBL.
Foto: Lene Johansen
Mediebedriftenes Landsforening har avslått Resetts søknad om medlemskap på grunn av tvil om at nettstedet oppfyller kravene til en publisistisk virksomhet.
103Shares

– Etter en helhetlig og grundig vurdering er hovedstyret kommet til at det er betydelig tvil knyttet til om Resett oppfyller kravene til en publisistisk virksomhet, slik det redegjøres for i vedtaket. Derfor avslår vi søknaden om medlemskap, sier styreleder for bransjeorganisasjonen Mediebedriftenes Landsforening, Pål Nedregotten, i en pressemelding.

I vedtaket viser de blant annet til at virksomheten skal «ha en ansvarlig redaktør i samsvar med redaktørplakaten, at den ivaretar anonymitetsretten og kildevernet, fremmer fri informasjonsformidling og en åpen, redelig og sannhetssøkende journalistikk».

Det var i februar at nettstedet søkte om medlemskap. Kort tid i forkant fikk Resett-redaktør Helge Lurås for andre gang avslag på søknaden om å få bli medlem i Norsk Redaktørforening.

I avslaget fra Mediebedriftenes Landsforening vises det også til Norsk Redaktørforenings avslag på Helge Lurås’ søknad om medlemskap. Der ble det konkludert med at «Resetts redaktør ikke forholder seg til alminnelige publisistiske prinsipper».