-Dialog er den rette vei

0Shares

-Åpenhet og toleranse må være toveis hvis vi skal sammen gjøre en bedre integreringsjobb i Norge. En vellykket integrering er ikke minst avhengig av at den enkelte innvandrer tar ansvar for aktivt å ta del i det norske samfunnet.

Solberg mente fokuseringen på spesifikke problemer som kjønnslemlestelse og tvangsekteskap, har skapt uro og problemer for mange ungdommer som ikke berøres av disse problemene, som for eksempel at jenter med innvandrerbakgrunn må svare for seg i forhold til om de er omskåret eller skal tvangsgiftes neste sommer.

-Men, jeg vil likevel hevde at fordi at kjønnslemlestelse og tvangsekteskap er alvorlige brudd på grunnleggende rettigheter , må vi fokusere på det og være tydelige. Vi må for eksempel straffeforfølge de tilfellene av tvang og overgrep vi ser.

– Jeg er fullstendig klar over at kjønnslemlestelse og tvangsekteskap ikke er en del av en bestemt religion, men at religionen brukes til å legitimere og forsvare slike skikker. Det er vanskelig for en som står på utsiden av et relativt lukket miljø, å bedømme hvor mye makt religiøse ledere og enkeltpersoner har i forhold til å påvirke innad i sine miljøer. Uansett, alle religiøse ledere har et spesielt ansvar for sin menighet. Dette ansvaret innebærer også et samfunnsansvar, sa statsråden.

Kommunalministeren lovet å bedre norskopplæringen og ansette flere med innvandrerbakgrunn i statsforvaltningen, men stilte samtidig krav om at innvandrerne selv må gjøre mer for at integreringen skal bli bedre.