Fokus på enkeltindivid

- Innvandrere må bli vurdert som enkeltindivider, og ikke bare som medlemmer av en identitetsløs masse av mennesker, sa statsminister Kjell Magne Bondevik da han åpnet den Nasjonale Dialogkonferansen i går.

-Ofte er det slik at når en person med innvandrerbakgrunn begår et lovbrudd, blir hele gruppen stilt til ansvar, mens når en etnisk nordmann gjør det samme, blir det betraktet som en enkelthendelse. Vi har alle et ansvar for å bekjempe fordommer som bidrar til å mistenkeliggjøre hele grupper på grunn av religiøs tilknytning, hudfarge eller etnisk opprinnelse.

– En vellykket integrering er også avhengig av at den enkelte innvandrer tar ansvar for å ta del i samfunnet og bli kjent med norske samfunnsforhold. Som et minimum ønsker vi respekt for norsk lov. De som bosetter seg i Norge må dessuten lære norsk språk. For å kunne være en god støtte for sine barn må innvandrerforeldre også engasjere seg i barnas skolehverdag, og ta del i den virkeligheten barna opplever utenfor hjemmet, sa Bondevik.

Deltakerne på konferansen bestod av representanter for ulike trossamfunn, innvandrerorganisasjoner, forvaltning, media, ungdomsmiljøer, politiske partier og offentlige myndigheter fra hele landet.

Hovedinnledere på konferansen var kommunal- og regionalminister Erna Solberg, Lovleen Kumar, Shaghayegh Razavinik og Berthold Grünfeld.

Det ble dannet arbeidsgrupper med ulike temaer. Temaene for arbeidsgruppene var skole, ungdom, religion, levekår og diskriminering, arbeid og utdanning og medias rolle i integreringen.

Arbeidsgruppene ble innledet av statsråder og statssekretærer.

Alle arbeidsgrupper hadde også innledere som tilhører minoritetsbefolkningen, blant annet leder av Tyrkisk ungdomsforbund, Dilek Ayham, journalist Hong Pham fra Dagsavisen og Khamil Azar, leder i Norsk Studentunion.