Caritas:

Bedre språkopplæring av utenlandske arbeidstakere kan hindre utnyttelse

Arbeids- og sosialminister Torbjørn Røe Isaksen (H), her sammen med generalsekretær i Caritas Norge, Martha Rubiano Skretteberg, under en pressekonferanse om tiltak for utenlandske arbeidstakere.
Foto: Claudio Castello
Torsdag tok arbeidsminister Torbjørn Røe Isaksen turen til Caritas Norge for å snakke om utnyttelse i arbeidslivet. Caritas mener en slik utnyttelse kan bekjempes gjennom språkopplæring.
10Shares

Utnyttelse i arbeidslivet er et tema Røe Isaksen har engasjert seg mye i den siste tiden. Statsråden har blant annet varslet lovendringer for å gjøre lønnstyveri straffbart og hjelpe utenlandske arbeidstakere med å innkreve lønn.

– Vi har støtteordninger gjennom NAV som også er tilgjengelig for utenlandske arbeidstakere. Nødhjelp er tilgjengelig uavhengig av inntjening. For EØS-borgere og norske borgere skal  regelverket være likt, sa han under plenum.

Koronapandemien krever også en ekstra innsats, medgir han, spesielt ettersom en stor andel av de som har mistet jobben under korona-krisen er arbeidsinnvandrere.

– Vi ser dette i blant annet varehandelen, hvor det er et stort innslag av arbeidskraft, som enten er utenlandsk eller nordmenn med innvandringsbakgrunn. Her er jeg opptatt av at vi må anvende dagpengeperioden enda bedre. For å få folk tilbake i jobb er vi også nødt til å komme oss gjennom korona, gjennom å holde smitten lav og unngå nye store utbrudd, slik at norsk økonomi kan komme i gang igjen.

Gratiskurs til hjelp?

Et av tiltakene som foreslås er gratis eller billigere norskkurs til arbeidsinnvandrere og andre som ikke har rett på introduksjonsordningen.

– Kan et slikt kurs hjelpe med rettighets- og oppdatert koronainformasjon for arbeidstakere?

– For meg bekjent er det ikke slik at Kunnskapsdepartementet eller Kompetanse Norge vil lage et slikt gratisopplegg. Flere arbeidsplasser har allerede gode ordninger på plass, så spørsmålet vi må stille oss er hva slags som tilbud finnes for de som ikke er i jobb. Også er det ikke noe introduksjonsprogram når du er EU/EØS-arbeidsinnvandrer. Her har vi jo en annen problemstilling vi må kunne løse.

– Viktig sak å fremme

Generalsekretær i Caritas, Martha Rubiano Skretteberg, ser arbeidsinnvandreres rettigheter som en viktig sak å fremme.

– Sverige, Danmark og Tyskland har språkopplæring for arbeidsinnvandrere som faller utenfor disse landenes tilsvar til norsk introduksjonsprogram. Nå er vi i Norge nødt til å få en liknende ordning, og jeg tror det finnes politisk vilje fra sittende regjering.

– Hvorfor har det ikke inntil nå vært en politisk vilje for å få til dette?

– Arbeidsinnvandrere som har kommet til Norge har vanligvis hatt tre måneder til å finne seg jobb, noe som har lagt inn begrensninger på statens vilje til å finansiere et slikt opplegg. Samtidig ser vi at mange kommer og blir, men mister fort jobben igjen. Utnyttelsen er spesielt hyppig blant arbeidsinnvandrerne som jobber sesongbasert, i sommerjobber, og i ufaglærte yrker. Her er det viktig med språkopplæring som også lærer folk jobbrettigheter.

Spleisefinansiert opplegg

Skretteberg mener flere aktører kan bli med på laget.

– Opplæringstilbudet kan finansieres på ulike måter, som et spleiselag mellom sivilsamfunn, arbeidsgivere og staten. Staten kan ikke finansiere alle utgifter, men det som er viktig her er å finne måter å gjøre dette på. Språkopplæring gir anstendighet i arbeidslivet og er samfunnsøkonomisk lønnsomt. Vi har jobbet med denne saken i mange år og vi ser det som viktig at dette kommer opp i dagsordenen, spesielt nå med tanke på korona-situasjonen som preger norsk arbeidsliv.