Politiet forbereder seg på stor motdemonstrasjon under Sian-markering i Hamar

Politiet opplyser at de vil bruke gjerder for å skille Sian og motdemonstranter. (Bildet fra demonstrasjon i Oslo)
Politiet forbereder seg på stor motdemonstrasjon under Sian-markeringen i Hamar til helga og oppfordrer til dialog og respekt for demokratiske spilleregler.
128Shares

Det skriver politimester i Innlandet Johan Brekke i en kronikk. Politimesteren har notert seg at det mobiliseres i flere fraksjoner, og debattinnlegg i aviser viser at flere ønsker å møte til motdemonstrasjon under Sians markering i Hamar.

– Politiet har opprettet en dialog med arrangør og med interesserte parter i forkant av markeringen. Vi planlegger å ha en tilbaketrukket rolle under markeringen, men vi vil ha både uniformert og sivilt politi i området, bekrefter politimesteren.

Politiet opplyser at de vil bruke gjerder for å skille Sian og motdemonstranter, og det vil bli visitering av dem som ønsker tilgang til Østre torg.

– Hvis noen har med seg gjenstander som kan kastes eller på annen måte kan skape fare for liv og helse, må man regne med å bli fratatt disse. Politiet vil heller ikke tillate lydanlegg eller andre innretninger som med ren støy kan overdøve Sian, men vi vil ikke ta fra folk plakater og instrumenter.

Under demonstrasjonen vil politiet forsøke å gi alle parter likeverdige muligheter til å ytre seg. I tillegg skal politiet ivareta alminnelig ro, orden og sikkerhet, opplyser Brekke.