Mer eller mindre rasisme i framtiden?

-Om bare en generasjon vil problemet med rasisme bli langt mindre her i landet. Det mener Oslo-biskop Gunnar Stålsett, som gir æren for det til grunnskolene. Samtidig viser en rapporten fra FN som ble lagt fram onsdag rasistiske holdninger i verden er på fremmarsj etter hendelsene 11.september.

Oslo-biskopen mener at skolen gir grunnlag for optimismen når det gjelder et mer tolerant samfunn.

– Det er et samfunn som respekterer folk av andre kulturer, men som også ivaretar den kristne arv og tradisjon, sier Stålsett til P4.

Hør lyd: Oslo-biskop Gunnar Stålsett

Rasisme øker

I løpet av det siste året har vi opplevd en økning i diskriminering av muslimer og angrep på jødiske synagoger i tillegg til at det blir lagt mer vekt på nasjonal tilhørighet. Konflikten i Midtøsten har også bidratt til den økende diskrimineringen, heter det i rapporten fra FN som ble lagt fram onsdag ifølge Dagsavisen. Rasismen i verden øker

Det er FNs menneskerettighetskommisjon som har laget rapporten som heter «Tiltak for å bekjempe rasisme, diskriminering, fremmedfrykt og relatert intoleranse»,