Mange lovbrudd og uetiske lønns-og arbeidsvilkår i bilbransjen over tid

Den svarte omsetningen i bilpleiebransjen er årlig på opptil 1,5 milliarder kroner, viser ny rapport.
Foto: Henry Hemming
Svart omsetning innen bilvask kan beregnes til mellom 114 og 267 millioner kroner i året, mens svart omsetning for verkstedtjenester beregnes til mellom 250 millioner og 1,3 milliarder kroner i året.
39Shares
Redaksjonen
Latest posts by Redaksjonen (see all)

På oppdrag for Treparts bransjeprogram for bilbransjen har Samfunnsøkonomisk analyse (SØA) kartlagt arbeidsforholdene og utfordringer knyttet til useriøsitet og kriminalitet i bilbransjen. SØA finner blant annet at deler av bilbransjen kjennetegnes ved lav lønn, lav organisasjonsgrad og høy innvandrerandel.

I rapporten drøftes ulike tiltak som kan tenkes innføres for å forebygge og bekjempe problemene – deriblant allmenngjøring av tariffavtale, HMS-kort, holdningskampanjer og styrket samarbeid på tilsynssiden.

Kartleggingen er basert på litteraturstudie, intervju, spørreundersøkelser besvart av forbrukere og virksomheter og registerdata.

– Jeg må vel si at jeg har blitt sjokkert. Jeg visste at det var ille, men ikke så ille, sier arbeidsminister Torbjørn Røe Isaksen (H) til Dagbladet.

– Dette er tapte penger som kunne blitt investert i norske arbeidstakere, men som i stedet går til kriminelle, sier Isaksen, som legger til:

– Du kan godt kalle det for frontlinjen i kampen mot arbeidskriminaliteten.

Les sammendrag og/eller hele rapporten «Kartlegging av arbeidsforhold i bilbransjen»

Han peker på A-krimsenterets rapport om bilpleiebransjen:

  • I halvparten av virksomhetene fant kontrollørene personer som ikke har vært registrert som ansatte eller fått innberettet lønn.
  • I 65 prosent av virksomhetene har man informasjon om at det kan være utbetalt svart lønn.
  • 68 prosent av virksomhetene har minst én aksjonær eller rollehavere som tidligere straffedømt i hovedsak for arbeidslivskriminalitet.
  • Uten unntak ble det funnet brudd på arbeidsmiljøloven.