Stor DNA-studie endrer bildet av vikinger: Ikke blonde og høye likevel

Det var ganske mange med mørkere pigment og mørkere hår i DNAet til skandinavere.
Foto: S. Thuvarakan
Stereotype forestillinger om skandinaviske vikinger som en ensartet gruppe må justeres etter DNA-analyser av 442 skjeletter. 46 av dem er funnet i Norge.
343Shares

DNA-studien «Population genomics of the Viking world» ble publisert i Nature onsdag og bekrefter mye man i over hundre år har være ganske sikker på. Som at vikingtiden medførte mye reising, for nordmenns del primært til Island, Irland, Grønland og Skottland, og samkvem med andre folk, slik at skandinaviske gener spredte seg.

Skandinavene blandet seg også mer med hverandre i denne epoken, og det kom innvandrere hit fra øst og sør i Europa.

Men så er det noen overraskelser i studien også, sier leder for det norske arbeidet, Jan Bill, som er professor i arkeologi ved Kulturhistorisk museum.

Da forskerne så på DNA som forteller om utseende, som hårfarge og høyde, fant de at det ikke er noe slikt som én typisk viking: De var ikke nødvendigvis høyreiste og blonde. Det var derimot ganske mange med mørkere pigment og mørkere hår.

– Den store praktiske betydningen har et slikt funn kanskje ikke, men det forandrer kanskje synet vi har på dette, sier Bill.

– Et annet veldig interessant funn var at vi også analyserte individer som ikke hadde noe av den skandinaviske biologien, men de var begravet som vikinger, i full mundur. Det må bety at de eller foreldrene hadde tatt til seg identiteten og kulturen, noe som er veldig spennende, sier Bill.

De to vikingene som ikke har skandinaviske opphav, skal være av keltisk avstamning.

De 46 norske skjelettene DNA’et er hentet fra, er funnet på Østlandet og opp til Trøndelag og er datert fra bronsealder fram til middelalderen, men hovedsakelig fra vikingtid, sier Bill.

– Det er en fantastisk studie. Den gir ny kunnskap, men styrker nesten alt vi allerede vet om vikingtiden, sier arkeolog og professor Jesse Byock ved University of California i Los Angeles som leder Mosfell Archaeological Project på Island.

Viseprofessor og arkeolog Davide Zori ved Baylor University mener studien vil bidra til å fjerne den stereotype oppfatningen av den skjeggete, blonde vikingen.

Forskerne har også studert dagens europeere og slår fast at nordmenn og dansker i dag ligner mest genetisk på sine forfedre, mer enn svenskene, mens det også er spor etter de skandinaviske vikingene i resten av Europa.

Les også: Hvor kommer europeerne egentlig fra?