37 000 søknader om norsk statsborgerskap fører til lang saksbehandlingstid

Politiet opplever nå at det er nye grupper som søker om statsborgerskap.
Foto: Scanstockphoto
– Nasjonalt er det så langt i år kommet 37 000 søknader om norsk statsborgerskap, og vi regner med en ytterligere tilstrømning av søknader i de resterende tre månedene av 2020, sier Einar Kaldhol, fagkoordinator i utlendingsseksjonen ved Vest politidistrikt.
182Shares

Han sier dette er en nasjonal utfordring, og at det er kapasitetsutfordringer som er årsaken til den lange behandlingstiden.

– I Vest politidistrikt har vi åtte måneders ventetid på innlevering av søknader. Etter at vi har mottatt søknaden tar det omkring fire uker på å forberede saken for oversendelse til UDI, som selv har en behandlingstid på 11-12 måneder, sier Kaldhol til TV2.

Nye grupper søker

Politiet opplever nå at det er nye grupper som søker om statsborgerskap.

– Tradisjonelt har det vært statsborgere av land i Asia, Afrika og Sør-Amerika som har søkt statsborgerskap kort tid etter at de har oppfylt vilkårene, mens statsborgere fra land som USA, Australia, Japan og EU-land i liten grad har søkt. Etter innføringen av muligheten til dobbelt/multiple statsborgerskap ser vi en stor økning av søknader fra disse gruppene som tidligere i liten grad har søkt.

Ifølge Kaldhol blir ikke statsborgersøknader prioritert på grunn av føringer fra UDI.

– Dette er ofte søkere som er etablerte i Norge og selv om vi har stor forståelse for deres behov for norsk statsborgerskap og de rettighetene som dette gir, så har vi måttet prioritere de som er avhengig av oppholdstillatelse for å kunne bo i Norge, sier fagkoordinatoren.