Tar opp pakistansk blasfemi-dødsdom i Stortinget

Sajid Christopher Paul
Sajid Christoper leder Human Friends Organization bistår Asif Pervaiz, blant annet med advokat, og Christoper sier han er glad for initiativet til Toskedal.
Foto: KPK
I et skriftlig spørsmål spør KrFs Geir Sigbjørn Toskedal utenriksministeren hva Norge kan gjøre overfor Pakistan for å fremme trosfrihet.

Bakgrunnen for spørsmålet er saken der den kristne firebarnsfaren Asif Pervaiz den 8. september ble dømt til døden ved henging for blasfemi av en lavere domstol i Lahore, Pakistan. Dødsdømte Pervaiz skal, ifølge dommen, sone tre år i fengsel for misbruk av telefon og må betale en bot på 300 US dollar før han skal henges.

– Det hevdes ofte at Pakistans strenge blasfemilovgivning misbrukes til å ramme religiøse minoriteter. Hva kan Norge gjøre overfor Pakistan for å fremme trosfrihet, rettssikkerhet og respekt for internasjonale konvensjoner som Pakistan har forpliktet seg til å følge? Spør Toskedal i sitt skriftlige spørsmål til utenriksminister Ine Eriksen Søreide.

KrF-politikeren viser blant annet til organisasjonen Human Rights Commision of Pakistan (HRCP) som i forrige uke slo alarm om en voldsom økning i tallet på blasfemisaker mot religiøse minoriteter.

– Ikke minst er de bekymret for anklager mot sjia-muslimer. Bare den siste måneden skal 40 slike saker være registrert, ifølge organisasjonens nettside, skriver Toskedal.

Også frikjente lever farlig

Lederen for HRCP, Dr Mehdi Hasan, skriver på organisasjonens nettsider at den pakistanske staten ikke tar ansvar.
– Staten fraskriver seg ansvaret de har ifølge internasjonale forpliktelser ved å overlate de blasfemianklagede til mobben eller mangelfulle rettssaker, skriver han.

Toskedal påpeker videre at en frifinnelse ikke nødvendigvis gjør livet tryggere for minoritetene.

– Personer som får falske blasfemianklager rettet mot seg, ikke er trygge selv om de får en frifinnende dom. Frikjente må ofte gå i dekning, for å beskytte seg mot islamistiske ekstremister som tar loven i egne hender, skriver han og viser til hvordan Punjabs guvernør Salman Taseer og ministeren for religiøse minoriteter, Shahbaz Bhatti, ble drept i 2011 etter å ha uttrykt seg kritisk til disse lovene i forbindelse med dommen mot Asia Bibi.

Mener norske myndigheter må på banen

Stefanusalliansen er en av organisasjonene som har bidratt til å gjøre informasjonen om Asif Pervaiz’s sak kjent i Norge.

– Det er viktig at norske myndigheter tar den grufulle blasfemilovgivningen og rettspraksisen opp med Pakistan, et land som også mottar norsk bistand, sier redaktør Johannes Morken i Stefanusalliansen på egne nettsider.

– Det er åpenbart at enkeltpersoner og ekstremistiske grupper i Pakistan helt risikofritt kan misbruke blasfemilovgivningen for å ramme trosminoriteter – ved å fremsette falske beskyldninger som det tar årevis å bli frikjent fra. Det må pakistanske myndigheter bli konfrontert med.

Glad for støtte

Sajid Christoper leder Human Friends Organization som er Stefanusalliansens partner i Pakistan. De bistår Asif Pervaiz, blant annet med advokat, og Christoper sier han er glad for initiativet til Toskedal.

– Takk til dere som står sammen med de forfulgte. Støtten vil hjelpe oss til å sette søkelys på situasjonen for kristne og andre religiøse minoriteter i Pakistan, sier Sajid Christopher til Stefanusalliansen.

Utenriksminister Ine Marie Eriksen Søreide har syv dager på seg til å svare på spørsmålet fra Toskedal.