Kristne aviser frykter innskrenkning i ytringsfriheten

Norge IDAGs redaktør Bjarte Ystebø frykter innskrenkninger i ytringsfrihet med det lovforslaget om hatefulle ytringer.
Foto: Skjermdump/YouTube
I en høringsuttalelse til Justiskomiteen på Stortinget advarer kristne avisredaktører mot den foreslåtte endringen i straffelovens paragraf om hatefulle ytringer.
211Shares

Forslaget, som er lagt frem av regjeringen, men stammer fra et anmodningsvedtak i Stortinget drevet frem av Arbeiderpartiet, går ut på å legge kategoriene «kjønnsidentet» og «kjønnsuttrykk» til denne listen, ifølge Norge IDAG.

Norge IDAGs redaktør Bjarte Ystebø (bildet) og andre underskriverne av høringuttalelsen at er å gå ett skritt for langt.

Ystebø har tidligere skrevet kommentarartikler og debattert på Dagsnytt 18 om lovforslaget, som han mener vil kunne få som konsekvens at kristen forkynnelse kan bli straffbart dersom noen opplever seg krenket av det de hører.

Han får selskap fra Kurt Urhaug i Bladet Evangelisten, Øyvind Rygg i Kanal 10 Norge, Kenneth Hjortland i P7, Anne Birgitte Lillebø Bøe i pTr, Margrethe Tveit i Radio 3,16 og Jan Hanvold, TV Visjon Norge.

Kan forby forkynning om kjønnsidentitet

Redaktørene advarer om at hensynet til vern mot såkalt hatefulle ytringer går ett steg for langt, når vernet skal gjelder også «kjønnsidentitet» og «kjønnsuttrykk».

Tradisjonell binær kjønnsmodell står sentralt i de bibelske tekstene helt fra skapelsesberetningen, der Bibelen sier at Gud skapte menneskene til mann og kvinne.

– Dette står i strid med det vi i dag kjenner som opplevelsen av en annen kjønnsidentitet eller et annet kjønnsuttrykk enn det biologiske, forklarer de, og advarer:

– Det er et stykke fra bibelsk forkynnelse både i klassisk og ytterliggående forstand, til det de fleste vil oppfatte som hatefulle ytringer, eller «kvalifisert krenkende» ytringer. Likevel ser vi internasjonalt at denne avstanden minker.

Trosfriheten sikres

Krfs familiepolitiske talsperson, Jorunn Gleditsch Lossius, skrev noen uker senere et debattinnlegg til Norge IDAG der hun hevdet at det ikke er riktig at dette forslaget til lovendring går på trosfriheten løs.

– KrF vil alltid være fremste forsvarer av trosfriheten. Det har vi også vært i denne saken. Jeg vil derfor berolige Ystebø og andre som frykter for trosfrihetens kår, skrev hun, og forklarte at det skal være en høy terskel for å anvende paragrafen, og at den kun kan benyttes mot «kvalifisert krenkende» uttalelser.