Raftoprisen til motstand mot Egypts fryktregime

Egyptian Commission for Rights and Freedoms (ECRF) yter juridisk hjelp til ofre for brudd på menneskerettighetene.
Nesten ti år etter den arabiske våren går Raftoprisen 2020 til et team advokater og researchere i Egypt som kjemper for menneskerett og mot fryktregimet der.
13Shares

Egyptian Commission for Rights and Freedoms (ECRF) tildeles Raftoprisen 2020 for sin modige motstand mot fryktregimet i Egypt, ifølge en kunngjøring fra Raftostiftelsen.

ECRF ble grunnlagt av Mohamed Lotfy og Ahmed Abdallah etter statskuppet i landet i 2013. De dokumenterer, rapporterer og skaper bevissthet om de alvorlige krenkelsene av menneskerettigheter i og utenfor Egypt.

De yter også juridisk hjelp til ofre for brudd på menneskerettighetene.

ECRF er et eksempel på muligheter som tross alt finnes. De har et team på over 50 advokater og researchere og rundt 1.000 frivillige. De gir partipolitisk uavhengig støtte til forsvarere av menneskerettighetene.

– For å klare dette bruker de delene av det egyptiske rettssystemet som fremdeles fungerer til å forsvare menneskerettighetene til politiske fanger, straffeforfulgte menneskerettighetsaktivister, demonstranter og ofre for tvungne forsvinninger og tortur, til tross for ekstremt vanskelige arbeidsforhold. I dette fryktregimet utgjør ECRFs strålende arbeid et fyrtårn av håp for menneskerettighetene, heter det i prisbegrunnelsen.

– FN og FNs medlemsstater må prioritere rettssikkerheten i regionen. Vi oppfordrer verdenssamfunnet til å legge press på egyptiske myndigheter for å få slutt på tvungne forsvinninger, massearrestasjoner og tortur, og for å åpne for sivilsamfunnet og politisk uenighet, sier Raftostiftelsen i sin pressemelding onsdag.

Raftoprisen deles ut søndag 8. november på Den Nationale Scene i Bergen.