Innvandrere koster Norge

Innvandring er et tapsprosjekt, viser ny rapport. Men heller ikke etniske nordmenn "går med overskudd", viser forskningen.
Foto: Aslak Raanes
Ny forskning fra SSB viser at innvandrere, særlig de fra lavinntektsland, gir samfunnet flere utgifter enn inntekter. Lavere yrkesdeltakelse, lavere skatteinntekt og store overføringer er årsaken.
0Shares

Innvandring gir økte inntekter til det offentlige de første årene, men etter hvert går regnskapet i minus, ifølge Statistisk sentralbyrå (SSB).

Heller ikke tradisjonelle arbeidsinnvandrere er lønnsomme for offentlige budsjetter i det lange løp, ifølge regnestykket i SSB-rapporten «Makroøkonomi og offentlige finanser i ulike scenarioer for innvandring». Rapporten er laget på oppdrag fra Velferds- og migrasjonsutvalget, også kjent som Brochmann-utvalget, skriver Aftenbladet.no.

På kort sikt bidrar riktignok innvandrere fra Vesten og Øst-Europa positivt. De er gjerne ferdig utdannet og går rett i jobb når de kommer til Norge.

Man skyver problemet foran seg hvis man hele tiden skaffer seg flere folk.

Gjelder også nordmenn

Ifølge forskningsleder Erling Holmøy i SSB, er det flere grunner til at man tidligere har trodd at arbeidsinnvandring vil gi handlingsrom. I lengden når innvandrere får barn og blir gamle, snur denne fordelen seg til en ulempe.

– Man skyver problemet foran seg hvis man hele tiden skaffer seg flere folk. I det korte bildet belaster ikke innvandrerne offentlige budsjetter med kostnadene knyttet til barndom og alderdom, sier han til Aftenbladet.no 

Holmøy peker på at en gjennomsnittsinnbygger i Norge, innvandrere som etniske nordmenn, bidrar med mindre inntekter enn han eller hun får igjen i form av velferdstjenester og overføringer. Det er oljeinntektene som bidrar til å gjøre dette mulig. Men når antall innbyggere øker som følge av innvandring, blir det flere å dele oljeformuen på. Dermed blir innvandring et underskuddsforetak på sikt, skriver avisen.