Fikk Thommesens minnepris

Asylbarnet Neda Ibrahim (her sammen med NOAS` generalsekretær Ann-Magrit Austenå) var en av de to vinnere av årets utgave av Annette Thomessens minnepris.
Foto: Tine Poppe
Filmskaper Margreth Olin og asylbarnet Neda Ibrahim fikk torsdag kveld 2012-utgaven av Annette Thommessens minnepris. 
0Shares

Begge fikk bemerkelsen i forbindelse med årsmøtet i NOAS (Norsk organisasjon for asylsøkere) på Litteraturhuset.

Halvparten av prisen på kr 30.000 ble tildelt Olins videre arbeid med enslige, mindreårige asylsøkere. Resten fikk Neda og hennes familie i form av en felles sommerferieopplevelse i Norge.

Margreth Olins innsats gjennom dokumentarfilmene sine gjorde at hun var med på å dele prisen.
Foto : Tine Poppe

– Styret i minnefondet mener Olin gjennom sitt mangeårige engasjement for asylsøkere og hennes pågående arbeid med å dokumentere enslige mindreårige vanskelige situasjon, gjør henne til en verdig vinner. Likeledes ønsker vi å synliggjøre de lengeventende barnas vanskelige situasjon i norske mottak. Neda Ibrahim og mange andre barn opplever at livet i det eneste land de kjenner, ikke betyr noe. På grunn av innvandringsregulerende hensyn gis de ikke opphold, selv om de ikke kan sendes noe annet sted, heter det i en uttalelse fra minnefondet.

Glade og stolte

Ellen Christiansen fra SEIF (Selvhjelp for innvandrere og flyktninger) i Stavanger, er ansvarlig for familien Ibrahims omgjøringsbegjæring i UNE og mediekontakt. Til utrop.no sier hun Neda og familien er glade og stolte over prisutdelingen.

– For de kommer dette som en viktig anerkjennelse. Å komme til Oslo er stort for familien, som vanligvis har en tilværelse preget av isolasjon på et mottak.

Viktig å vise “den andres liv”

Hvordan vil SEIF, Neda og familien bruke denne utmerkelsen som motivasjon i det videre arbeidet?

– Som organisasjon er det viktig å se at papirløse og statsløses situasjon kommer på dagsordenen. Vi må fortsette å jobbe storsamfunnet får vite om ulike livsskjebner som vanligvis ikke får spalteplass. At de får vite om Neda og andre barns og familiers grusomme tilværelse.

FAKTA

Om Minneprisen

Annette A. Thommessen (1932 -1994) stiftet NOAS i 1984 og ledet organisasjonen helt frem til sin bortgang. Minnefondet som bærer hennes navn ble opprettet for å bidra til at hennes engasjement og arbeid for asylsøkere i Norge blir ført videre. Prisen er en støtte til personer, organisasjoner eller prosjekter som i spesiell og utmerket grad har gjort en innsats for å skape forståelse for asylsøkere og flyktningers situasjon i Norge.

Om Margreth Olin

Norsk filmskaper prisbelønnet både for sine dokumentarer og fiksjonsfilmer. Hennes siste film Engelen fra 2009 er sett av over 100.000 på norske kinoer. Etter at regjeringen lanserte sine 13 punkter for innstramming av asylpolitikken høsten 2008, fikk hennes underskriftskampanje nestekjærlighet.no bred støtte. Ett av tre krav i kampanjen var at enslige mindreårige asylsøkere uten omsorgspersoner i hjemlandet må gis varig trygghet i Norge. Nylig har Olin jobbet med en dokumentarfilm hvor hun følger enslige mindreårige asylsøkere med begrenset opphold.

Om Neda og familien Ibrahim

Neda Ibrahim kom til Norge sammen med sine foreldre og broren Nael i november 2003. Foreldrene er statsløse palestinere som flyktet fra Baghdad etter den amerikanskledede invasjonen. Etter flere avslag var foreldrene dypt fortvilet over den uholdbare situasjonen for barna i Norge og søkte om frivillig retur til Irak, uten at irakiske myndigheter godkjente returen. UDI ga familien et utvisningsvedtak med utreisefrist 8. juni. Familien bor fortsatt på Dale mottak i påvente av svar fra Utlendingsnemda og en ny behandling i saken.