Minister irritert på SSB

Tviler på SSB: Olje- og energiminister Ola Borten Moe.
- SSB har regnet ut at det ikke lønner seg med barn i et samfunn. Det er ytterst spesielt, sier Olje- og energiminister Ola Borten Moe (Sp).
0Shares

– Jeg synes SSB er sterkt tendensiøse, sier han til Dagens Næringsliv.

 

– De sier egentlig rett ut at folk ikke lønner seg. Å konkludere med at vestlige innvandrere i 2015 ikke vil lønne seg fordi de får norske barn og barnebarn i Norge, understreker meningsløsheten i resonnementet, mener Borten Moe.

– I Senterpartiet liker vi at det bor folk i landet, understreker han.

Ifølge SSB gir innvandring økte inntekter til staten de første årene, men etter hvert går regnskapet i minus.

Innvandrere fra lavinntektsland innebærer høyere kostnader enn inntekter både på kort og lang sikt, fordi de har lavere yrkesdeltakelse, lavere skattbar inntekt og får mer overføringer enn andre, konkluderte de i en rapport denne uka.

Rapporten var laget på oppdrag fra Velferds- og migrasjonsutvalget, også kjent som Brochmann-utvalget.

Borten Moe mener SSBs fremskrivninger ikke står til troende. – Når innvandrere får barn og barnebarn, er disse barna norske. Med andre ord har de regnet ut at barn ikke lønner seg.