Vil ha statsadvokat for utlendinger

0Shares

Den norske Helsingforskomité foreslår et eget statsadvokatembete for å etterforske alvorlige forbrytelser begått i utlandet av utlendinger bosatt i Norge.

Karlsen mener dette vil fjerne inntrykket av Norge som et fristed, og samtidig være et vern mot økt rasisme og negative holdninger mot store grupper.