700.000 til flerkulturelt arbeid i Buskerud

Ikke bare politikk: for eksiliranere er det å holde kontakt med familien og hjemlandets kultur svært viktig. Noen går så langt som å reise til Iran på ferie, til tross for at de har flyktet derfra. Feriereisene sees på som svært kontroversielle i eksilmiljøene.
Foto: flickr.com
Tre organisasjoner og tiltak mottar tilsammen 700.000 kroner i støtte til arbeidet med det flerkulturelle feltet i fylket.
0Shares

I Buskerud er det Hovedutvalget for kultur, idrett og folkehelse som står for utdeling av midlene. Torsdag bestemte utvalget hvem og hvilke tiltak som skulle få de 700.000 kronene, skriver Buskerud fylke på sin hjemmeside.

Sålangt har fylkeskommunen mottatt tre søknader om støtte til arbeidet med det flerkulturelle feltet i fylket, nemlig fra Gol kommune, Interkultur og Matendo kultursenter i Drammen. 50.000 går til førstnevnte, 450.000 til Interkultur og 200.000 til kultursenteret.

Treårig strategi

Midlene tas fra posten avsatt til implementering av Kunst- og kulturstrategi for Buskerud 2011-2014.

– Vi står i en særstilling når det gjelder befolkningssammensetningen i fylket. Ulike miljøer og aktører arbeider med å utvikle metoder og å bygge opp kompetanse for å styrke inkluderingen i samfunnet, heter det videre på bfk.no.