Ny organisasjon for papirløse

 
Foto: Foto: Skjermdump/riarogaland.wordpress.com
Det har vokst fram et voldsomt engasjement for de papirløse i Stavanger de siste årene. Nå har grasrotbevegelsen formalisert seg og stiftet organisasjonen RIA – Rettferdighet i asylpolitikken – Støttenettverk for papirløse flyktninger i Rogaland.
0Shares

Det er Stavanger Aftenblad som bringer nyheten om stiftelsen. Klokka 18.00 møtte 60 personer opp i  IMI-kirken for å delta på stiftelsesmøtet. Klokka 19.30 var organisasjonen en realitet. (IMI-navnet er avledet av Indremisjonen og IMI er indremisjonen sin byforsamling i Stavanger, som er medlem den landsdekkende organisasjonen, journ.am)

Engasjementet for de papirløse startet da et par–tre hundre papirløse eritreere og etiopiere i Rogaland mistet retten til skattekort med det resultat at de ikke lenger kunne jobbe. Mange måtte flytte fra hus og hjem. Noen av dem hadde vært både 10 og 15 år i Norge etter å ha fått avslag på asylsøknadene sine.
Mange hadde levd i konstant redsel for å bli sendt tilbake til hjemlandene – til tross for klare advarsler fra humanitære organisasjoner og FN. 40 privatpersoner gikk også sammen om å skrive ankesøknader for mer enn 60 etiopiere i forbindelse med at returavtalen med Etiopia skulle tre i kraft den 15. mars i år.

Fra spontant til virkelig

Jeg er glad og lettet og ikke så lite rørt over at det spontane engasjementet vårt nå har resultert i en organisasjon.

– Jeg er glad og lettet og ikke så lite rørt over at det spontane engasjementet vårt nå har resultert i en organisasjon med vedtekter, styre og det hele, sier Gunhild Andersen som fram til nå har vært grasrotbevegelsens uformelle leder. Nå er det Terje Høyland, som til daglig er utenlandssjef i IMI-kirka, som er styreleder i RIA.

RIA skal i samarbeid med andre organisasjoner og støttenettverk blant annet jobbe for at Norge respekterer FNs konvensjoner for flyktninger, tortur og barns rettigheter. RIA skal også bidra til at asylsøkere får en korrekt saksbehandling og at advokatene holder en akseptabel faglig standard.