Sjeggestad vil ikke endre asylpraksis

 
Foto: facebook.com
Regjeringens nye signaler om asylbarn er ikke sterke nok til at UNE mener de forplikter. Terje Sjeggestad vil ikke la seg diktere.
0Shares

Regjeringen mener Utlendingsnemnda (UNE) tolker asylreglene strengere enn Stortinget ba dem om. Det får UNE klar beskjed om av en samlet regjering i en lenge varslet stortingsmelding om «Barn på flukt».

Meldingen endrer ingenting, mener UNE-direktør Terje Sjeggestad. Det er fordi lovverket ikke blir endret.

– Regjeringen har valgt ikke å instruere UNE om noen ny praksis i den form som regjeringen kan instruere UNE, nemlig gjennom lov- og forskriftsendring, sier Sjeggestad til NRK.

Vi har jo ikke fått noen regelendring i det hele tatt.

Det handler om de mye omtalte asylbarna, over 400 i tallet. De oppholder seg nå ulovlig i Norge. Sammen med foreldrene har de fått endelig avslag på asylsøknaden. Regjeringen mener innvandringsregulerende hensyn for ofte får forrang foran hensynet til barns beste.

– Hensynet til barna må veie tyngre enn det har gjort til nå. Vi er også enige om at praksisen i UNE har beveget seg i for streng retning i forhold til hva som var Stortingets ønske i 2007, sa barneminister Inga Marte Thorkildsen til Politisk Kvarter på P2 torsdag morgen.

Men UNE-direktøren tolker dette på en annen måte.

– Vi har jo ikke fått noen regelendring i det hele tatt. Vi har heller ikke fått varsel om at det vil komme noen regelendring. Tvert imot har vi fått varsel om at det ikke vil komme noen regelendring. Jeg antar altså at dette betyr at man i hovedsak fra regjeringens side er fornøyd med den praksis våre beslutningstagere har etablert, sier han.