Stavanger får Europaråd-utmerkelse

 
Foto: Kommunesektorens Organisasjon
Stavanger er en av fire norske kommuner som har mottatt Europarådets utmerkelse for godt lokaldemokrati. Kommunen framheves særlig for sitt arbeid med inkludering og mangfold.
0Shares

For første gang norske kommuner mottar den europeiske utmerkelsen, som ble delt ut av statsråd Liv Signe Navarsete og KS-leder Gunn Marit Helgesen på ordførerkonferansen 23. mai. Foruten Stavanger kommune, mottok Time, Lillesand og Bærum utmerkelsen.

– Jeg er veldig stolt av at Stavanger kommune får denne utmerkelsen. Det viser at vi gjør mye bra, og det er vi svært fornøyde med. Samtidig ser vi at det fortsatt er enkelte områder vi kan bli bedre på, og det skal vi selvsagt ha fokus på også, sier ordfører Christine Sagen Helgø (bildet) til imdi.no.

Flere kommuner satser

I Stavanger er inkludering og mangfold med som et eget satsingsområde i Stavangers kommuneplan og følges opp i handlings- og økonomiplan, og planer for tiltak og handling.

Samtidig implementerer flere norske kommuner nå Europarådets strategi for innovasjon og god styresett på lokalt nivå. Strategien består av 12 prinsipper for god lokal styring som kommunene kan slutte seg til, og vurdere hvordan de selv oppfyller prinsippene, ifølge imdi.no.