Vigrid støtter Breivik

Vigrid: Leder Tore Tvedt skriver at han gleder seg til å vitne i Breivik-saken
Foto: printscreen
Den nynazistiske gjengen Vigrid deler Breiviks forestilling om at den norske staten fører "krig" mot den etniske norske gruppen. Tirsdag vitner Vigrid-leder Tore Tvedt i Oslo tingrett. 
0Shares

– Jeg er nok ønsket som vitne fordi jeg er den eneste i Norge med erfaring med Norge som terrorstat. Norge er et konsensusdiktatur – et mentalasyl – styrt etter politisk korrekte regler – akkurat som et vanlig asyl, sier Tore W. Tvedt, lederen for en av Norges største nynazistgjenger – Vigrid, til Ta.no.

Han følger norrøne tekster og bruker det til å legitimere sitt hat for diverse grupper i samfunnet. Han har er 22. Juli ikke en overraskelse. Tvedt sier han tror på Odin som en skapende kraft. Han hevder han en gang mottok en åpenbaring hvor han fikk i oppdrag å samle europeerne til en politisk kamp. I en omtale av seg selv på Vigrids nettsted benytter han termen profet om seg selv .

Gleder seg som en unge

Så langt har makteliten lykkes med å trekke oppmerksomhet vekk fra de politiske forholdene som er sakens bakteppe.

I morgen skal han vitne i terror-rettsaken og har tidligere uttalt til TA at han gleder seg som en unge. 

– Jeg kan jo bare snakke om Vigrid og aldri i verden om de vil tillate at jeg står i vitneboksen og snakker om Vigrid i 45 minutter. Ingen i Norge kan gi meg den talerstolen uten å miste jobben, mener han.

Han vil ikke ta stilling til terrorhandlingen 22. Juli, han vil ikke bli spurt og sier at han “gir faen”. For han er Breiviks handling en del av en krig. 

– Dette er en bevisst planlagt genetisk og kulturell utryddelse av et folk. Breiviks politiske synspunkter er helt standard. Det er ikke noe hokus pokus med hans verdensforestilling eller hans politiske synspunkt eller beskrivelse av situasjonen, sier Tvedt til TA om 

Vigrid.net

På nettsiden deres legitimerer han Breiviks sak ved si at det det er et ærefullt oppdrag som han med hjelp fra den norrøne guden Odin skal gi større forståelse på utviklingen av hans tankesett.

– Så langt har makteliten lykkes fullstendig med sitt taktiske opplegg som består i å trekke all oppmerksomhet vekk fra de politiske forholdene som er sakens bakteppe. De politiske vurderinger som ligger til grunn for saken, og konsentrere all offentlig oppmerksomhet rundt Breiviks psykiske tilstand, skriver han på Vigrids hjemmeside. 

Han kritiserer også norske medier og kaller rettsaken for et narrespill. Hans største håp er at et universitet eller en høyskole skal finne det interessant å granske i norsk samfunnsutvikling basert på Vigrid. 

– Vi i Vigrid besitter helt unik kunnskap og kompetanse bygget opp gjennom mange år, skriver han.