Befolkningen mer positiv til innvandrere

Flere er positive til innvandring, viser det nyeste Integreringsbarometeret fra IMDI. Svarene viser at de som har hyppigst kontakt med innvandrere er også mest positive.
Foto: Odd Moe
Skepsisen til antall innvandrere her i landet har gått ned med ti prosentpoeng på to år, viser et av funnene i årets utgave av Integreringsbarometeret, ifølge NTB.
0Shares

Resultatene fra barometeret skal legges fram i IMDis lokaler i Tollbugata tidlig på torsdag. Statssekretær i Barne-, likestillings- og inkluderingsdepartementet (BLD), Ahmad Ghanizadeh og direktør i Integrerings- og mangfoldsdirektoratet (IMDi), Geir Barvik vil være til stede. Sentrale aktører fra ulike forskningsmiljø er også invitert.

Integreringsbarometeret 2012 er det 6. i rekken siden 2005. Barometeret måler folks holdninger til innvandring, integrering og mangfold, og gjennomføres i et representativt utvalg av befolkningen.

Kontakt avkrefter fordommer

En tredjedel av de spurte mener innvandring utgjør en alvorlig trussel mot et felles norsk verdigrunnlag. Utviklingen går likevel i mer inkluderende retning. For to år siden delte nemlig nær halvparten av befolkningen denne oppfatningen, skriver regjeringen.no.

Undersøkelsen viser en tendens til positiv utvikling i befolkningens holdninger, særlig hos de som omgås innvandrere oftest.

– Folk som har mye og hyppig kontakt med innvandrere, er også er de som er mest positive til innvandrere og innvandring, skriver imdi.no.