Statsbudsjettet 2021:
Flerkulturelle profiler ut mot HRS-støtte

Regjeringen viderefører millionstøtten til HRS

Hege Storhaug og Human Rights Service får videreført støtten i Statsbudsjettet for neste år, noe som skaper reaksjoner.
Foto: Tore Sætre
Støtten til stiftelsen Human Rights Service (HRS), videreføres i 2021. Flerkulturelle politikere reagerer på at HRS fortsatt får støtte.

I regjeringens forslag til statsbudsjett, som ble lagt frem formiddag fremgår det at stiftelsen vil fortsatt få 1,8 millioner kroner via Justis- og beredskapsdepartementets budsjett.

«Tilskotet skal medverke til å gi betre kunnskap om innvandring og integrering i befolkninga, inkludert kunnskap om moglegheiter og utfordringar i denne samanhengen. Tilskotet vidareførast som følgje av ei avtale i Stortinget om tilskot til ideelle organisasjonar», heter det i budsjettforslaget.

– HRS er ikke regjeringens prioritet, men følger av tidligere budsjettavtaler med Stortinget, hvor man også ble enige om å øke støtten til andre organisasjoner med 17 millioner, opplyser justis- og beredskapsminister Monica Mæland (H) til NTB.

Går mot handlingsplan for muslimhat

Etter at posten ble kjent har flerkulturelle politikere gitt beslutningen tommelen ned. Oslos varaordfører Kamzy Gunaratnam kommenterer kritisk på Facebook:

Kamzy Gunaratnam, varaordfører i Oslo, er kritisk til at Human Rights Service (HRS) får beholde statsstøtten.

– 2021 må bli det året Human Rights Service (HRS) mister statsstøtta! Ytringsfrihet er en menneskerett. Men det er søren meg ikke statsstøtta!

Lokalpolitiker i SV og forfatter Assad Nasir er heller ikke nådig i sin vurdering:

– Jeg mener statsstøtten til HRS er helt bak mål. Handlingsplanen mot hat mot muslimer er ikke verdt papiret det er skrevet på når Solberg-regjeringen foreslår å gi 1.8 millioner til en organisasjon som sprer hat mot muslimer, sier han til Utrop.

SV-politiker Assad Nasir mener HRS ikke oppfyller kravene til støtte, og at støtten må gis til andre aktører aom virkelig jobbed med integrering.
Foto : Privat

Oppfyller ikke krav til støtte

Nasir påpeker at organisasjonen ikke oppfyller kravene til støtten de skal få.

– Her bør man i stedet gi støtte til organisasjoner som jobber for og med faktisk inkludering og integrering.

Førstenestleder i Oslo Unge Høyre, Hassan Nawaz, er også kritisk til tildelingen.

Unge Høyres Hassan Nawaz reagerer også på tildelingen, og mener HRS bidrar ti hat og uakseptabel menneskesyn.
Foto : hoyre.no

– HRS fremmer et menneskesyn som ikke er akseptabelt, setter rasisme på dagsorden og bidrar til fremmedfrykt og hat. Det er leit at vi ikke har tatt lærdom av dette enda, og det skuffer majoriteten i Norge dersom Frp får sette premisset i denne saken, sier han til Utrop.

Omstridt støtte

Ifølge Filter Nyheter har støtten til HRS har vært omstridt i en årrekke. HRS og nettstedet Rights.no, som profilerer seg som innvandrings- og islamkritisk, har ved flere anledninger blitt anklaget for å fremme muslimhat.

Lederne i regjeringens ungdomspartier ut og stilte krav om at pengestøtten til HRS ble fjernet.

– HRS har ingen funksjon i å sørge for bedre integrering. Det er en blogg som gjør det vanskeligere for muslimer og minoriteter å leve i Norge, uttalte Unge Venstre-leder Sondre Hansmark til Klassekampen.

Fokuserer på nettside

I sine tilskuddsrapporter til offentlige myndigheter har HRS vært åpne om dreiningen fra rapport og notatskriving til nettstedet Rights.no. Innleggene deles og får svært god spredning i sosiale medier, spesielt Facebook:

«Vi har de siste årene økt betydelig i antall brukere. Vi er ett av de mest benyttede sosiale medier. Det tilsier at vi øker vår gjennomslagskraft […]», skriver daglig leder Rita Karlsen om «Gjennomførte tiltak» i en rapport om aktiviteten i 2019.

Forhandlinger internt

Kun Frp har ønsket å gi HRS støtte av partiene på borgerlig blokk. Opprinnelig var planen at støtten skulle kuttes, slik Venstre, Krf og integreringsminister Guri Melby og gikk inn for.

Først etter en avtale forhandlet av Abid Raja (V) på Stortinget, kom støtten tilbake igjen. Til gjengjeld fikk Venstre på plass 17 millioner kroner til andre organisasjoner.

–  Å bare fjerne støtten til HRS vil være å kneble en kritisk røst, den eneste med et syn på innvandring og integrering som avviker fra det alle andre har, sa Frps innvandringspolitiske talsperson Jon Engen-Helgheim til Dagbladet i mai, og la til:

– Dersom de tre gjenværende regjeringspartiene ender opp med å fjerne støtten til HRS når forslaget til statsbudsjett legges fram i oktober, vil reaksjonene i Frp bli sterke.