Statsbudsjettet 2021:

NOAS, Salam og MiRA-senteret får økt støtte

Norsk organisasjon for asylsøkere (NOAS), er en av de som får mer å rutte etter årets statsbudsjett. I bildet tidligere leder Ann Magrit Austenå.
Foto: Arkiv
Tre organisasjoner på integreringsfeltet får mer å rutte med i 2021, ifølge neste års statsbudsjett.
183Shares
Redaksjonen
Latest posts by Redaksjonen (see all)

Norsk organisasjon for asylsøkere (NOAS) er en av organisasjonene som får markant økning i statsbudsjettet.

Regjeringen foreslår en bevilgning på 3 130 000 til NOAS, en økning på 500 000 fra 2020 da organisasjonen fikk 2 630 000, samme beløp som i 2019.

Andreas Furuseth, konstituert generalsekretær, kaller dette “svært positivt”.

Andreas Furuseth, konstituert generalsekretær i NOAS sier at man øker fokuset i organisasjonens virke.
Foto : noas.no

– Integrering er et svært viktig område som NOAS har stadig større fokus på. Midlene bidrar til at vi kan jobbe enda mer og enda bedre for at asylsøkere og flyktninger skal få en god start på tilværelsen i Norge, sier han til Utrop.

Furuseth mener dette er til fordel for den enkelte og det norske samfunnet som helhet.

– Vi jobber for at flyktninger skal komme raskere inn i det norske samfunnet etter ankomst. Det må avklares raskt hvilken kompetanse den enkelte har, og det må bli lettere å få anledning til å arbeide tidlig i prosessen. Vi jobber også mot den strenge praksisen i saker om familieinnvandring. Familie har stor betydning for integreringen, og vanskeligheter med å bli gjenforent med sin familie er hemmende for den enkeltes integrering i det norske samfunnet.

Gir til skeive muslimer

Organisasjonen for skeive muslimer, Salam, får for første gang bevilgning over statsbudsjettet, hvor regjeringen foreslår en bevilgning på en million kroner til Salam.

Leder Begard Reza i Salam kaller støtten for en “milepæl”.
Foto : Torunn Grymer

Generalsekretær Begard Reza kaller det en milepæl for den knapt tre år gamle organisasjonen, som hittil hovedsakelig har levd på prosjektstøtte.

– Dette er en stor anerkjennelse. Bevilgningen sier noe om dagens Norge som ser at jobben vi gjør er viktig.

– Gledelig med støtteøkning

Fakhra Salimi, leder for Mira-senteret, sier seg også takknemlig for støtteøkning fra 3,6 til 4,1 millioner kroner.

Senteret tilbyr juridisk bistand, krisehjelp og veiledning, kurs og seminarer for minoritetskvinner og unge jenter i Norge. I tillegg driver senteret en utstrakt informasjonsvirksomhet rettet både mot minoritetskvinner og mot samfunnet ellers.

Leder ved MiRA-senteret, Fakhra Salimi, sier støtteøkningen viser viktigheten av jobben som gjøres.
Foto : Koubang M Enyam

– Senteret var en av de få i hele landet som holdt åpent under nedstengningsperioden fra mars til mai, samtidig som vi jobbet digitalt. Vi har hatt mange henvendelser i løpet av denne perioden med korona, og folk har sett viktigheten av vår jobb.

Støtten som MiRA fikk gjennom Statsbusjettet 2020 på 3,6 ble blant annet øremerket til digital opplæring.

– I kjølvannet av korona-pandemien og følgene dette medførte viste dette seg å være en svært viktig investering, fremhever hun.