Ny tamil-skole i Bergen

0Shares

”Annai-Poopathy” skole som den kalles startet på lørdag med prakt og promp. Den fungerer ved Møhlenpris skole i Bergen.

(Foreldre og barn på gymsalen på Møhlenpris skole i Bergen ved skolestart)

Nærmere 70 elever mellom 4-16 år hadde meldt seg, i tillegg videreføres også leskehjelp til videregående elever. Før skolestart ble det arrangert kurs for de nærmere 30 lærere som skulle undervise ved skole. Skolen satser på PC-basert læring for læring av morsmålet.

Skolen tilbyr elevene opplæring i tamil, generell kunnskap som er obligatorisk for elevene. Generell kunnskap er et nytt kurs som skal gi elevene innsikt innenfor temaer samfunnsfag, natur og miljø, matematikk, tamil språkhistorie og norsk kultur/historie allerede fra første klasse. I tillegg tilbys det engelskkurs, kurs i Baratha Natya-dans, musikk og veena (sitar) som valgfag. Det tilbys også leksehjelp for ungdoms- og videregående skoleelever innenfor matematikk, natur og miljø, samfunnsfag, norsk, økonomi/data og elektronikk.

Foreldre som følger barna til skolen får også mulighet til å få norskopplæring under voksenopplæringen. Mødre som har spedbarn kan også delta i kurs om barneoppdragelse og andre temaer knyttet til spedbarn.