Spesialgruppe mot falsk asyl-ID

0Shares

Gruppens mål er raskt å uttransportere i alt 2100 asylsøkere som oppholder seg i landet selv om de har fått endelig avslag på sin søknad om asyl.

I alt ni politidistrikt er av Politidirektoratet beordret til å sette av inntil to tjenestemenn hver til prosjektet, skriver Dagsavisen. Minst 18 politimenn vil delta i prosjektet.

Prosjektet starter 2.september.