Stadig flere reiser tilbake frivillig

Stadig flere som har fått endelig avslag på sin asylsøknad benytter seg av frivillig retur, ifølge Utlendingsdirektoratet (UDI).
Foto: flickr.com
Så langt i år har 968 personer reist tilbake til hjemlandet med støtte fra norske myndigheter, viser tall fra Utlendingsdirektoratet (UDI).

Antallet er en økning på 67 personer. Flesteparten av de som returnerte frivillig kom fra Irak, Russland og Afghanistan.

– 22 frivillige returer til Etiopia og 31 frivillige returer til de palestinske områdene ble gjennomført. Igjen viser dette at det er mulig å returnere til land som ofte blir fremstilt som umulige å reise tilbake til, sier Frode Forfang, direktør i UDI.

Plikt til å forlate Norge

I dag er det 4 977 personer i mottak som har fått endelig avslag på asylsøknaden sin, noe som utgjør rundt en tredjedel av alle som bor på asylmottak i Norge.

Personer som har fått avslag på asylsøknaden sin både av UDI og Utlendingsnemnda (UNE), har plikt til å reise fra Norge. For å gjøre beslutningen om å reise hjem enklere, tilbyr UDI ulike returprogram for de som har fått endelig avslag. Støtte på inntil 20.000 kroner kan innvilges de fleste, mens for borgere fra Irak, Afghanistan, Somaliland og Etiopia er det egne returprogram hvor de som reiser tilbake kan få ytterligere pengestøtte.

– For UDI er det viktig å få personer som har fått avslag på asylsøknaden sin til å velge å reise hjem frivillig. Dette er et bedre alternativ enn at de bor ulovlig i Norge med få rettigheter, og at de etter hvert blir sendt hjem med tvang av politiet, sier Forfang til udi.no.