– Ekstremisme på internett må kartlegges

Nettekstremisme har blitt en aktuell problemstilling etter 22. juli
Foto: Flickr
Justisdepartementet har bevilget 400 000 kroner til det som skal bli den første norske oversikten over forskningsbasert kunnskap på feltet radikalisering og ekstremisme.

– Det er veldig viktig og helt nødvendig at denne kartleggingen av radikalisering og voldelig ekstremisme på internett gjennomføres.

Det sier førsteamanuensis Inger Marie Sunde ved Politihøgskolen (PHS), til forskning.no

Mange blir enten tilfeldig, eller ved aktive søk, eksponert for ekstreme ytringer fra enkeltpersoner eller hele miljøer, for eksempel i nettdebatter, på blogger eller egne nettsider.

Politiets tilstedeværelse og rolle på internett har vært et tema siden nettets barndom på 1990-tallet.

– Hvorfor og hvordan personer går inn i en prosess med radikalisering på nettet er noe av det kartleggingen søker svar på, sier Sunde.

Politiet jobber ikke systematisk
Sunde sier at det vanlige norske politiet per i dag ikke har noen systematisk tilnærming til bekjempelse av radikalisering og voldelig ekstremisme med utspring fra nettet.

– Politiets tilstedeværelse og rolle på internett har vært et tema siden nettets barndom på 1990-tallet, da saker om seksualisert vold mot barn begynte å dukke opp.

Sunde mener en verktøykasse fortsatt mangler, både hva gjelder den forebyggende og avvergende innsatsen mot radikalisering og ekstremisme.

Analysere foreliggende data
Forskerne skal ikke utføre en egen, ny studie. De skal innhente tilgjengelige data og analysere disse.

Justisdepartementet skriver imidlertid i tildelingsbrevet at prosjektet antas å kunne produsere svært fruktbare problemstillinger for mer langsiktig forskning på et viktig og meget aktuelt felt.

Les mer her!