Nidaros-domprost takket muslimer for vakthold-aksjon

Sist helg ble Nidarosdomen beskyttet av et flere titalls muslimer før høytidsmessen (Illustrasjonsfoto).

I forkant av høymessen allehelgensdag samlet muslimer seg rundt Nidarosdomen, som ønsket å vise sin motreaksjon til voldshandlingene i terrorangrepene i Frankrike sist uke.

– Takk til muslimene som kom og skapte trygghet for oss. et vitner om stor kjærlighet, sier hun, sier hun ifølge nidarosdomen.no.

Flere av plakatene som muslimene bar utenfor Nidarosdomen søndag formiddag stod det #tryggibønn – en hashtag som ble initiert av kristne etter at Al-Noor-moskeen i Oslo ble utsatt for terrorangrep 10. august 2019.

– Det var vår måte å vise solidaritet med muslimene på, og et uttrykk for vår kjærlighet og omsorg for dem. Søndag opplevde vi å bli omgitt av denne kjærligheten og omsorgen fra dem, forteller Jepsen.

Samtidig viser hun at dette var et grasrotinitiativ fra muslimer i Trondheim.

– De ønsket konkret å vise at vi er sammen om å trygge religionsutøvelse, at ingen skal behøve å være redd for å bli angrepet for vår tro eller politiske meninger, sier Jepsen.

Felles velvilje

Kapellan Marie Farstad, som ledet gudstjenesten denne søndagen, også kommuniserte dette videre inne i kirkerommet.

– Det var et tegn på at vi vil hverandre vel, og at vi står sammen i kampen mot vold og ekstremisme, sier Farstad.

Domprosten er sikker på at det som skjedde søndag, er positivt for den viktige dialogen videre.

– Ja, spesielt i disse tider med sterk polarisering der en hel gruppe får skylden for det noen få gjør. Vi har en plattform å ta samtalen videre på. Både kristne og muslimer i Norge ønsker at vi har et godt grunnlag for vår frie religionsutøvelse. Det skal vi bruke videre i den allerede gode dialogen vi har med hverandre her i Trondheim, understreker Jepsen.