Regulering av arbeidsinnvandring: – Helt feil vei å gå for SV

– Vi skal kjempe mot sosial dumping, men stengte grenser er ikke veien å gå, mener Assad Nasir (SV).
Et flertall i SVs programkomité åpner for å regulere arbeidsinnvandringen, men flere medlemmer i partiet er uenige.
195Shares

SV la onsdag fram utkastet til partiets nye arbeidsprogram for stortingsperioden 2021–2025. Det er tatt ut dissens for 22 punkter i utkastet, og ett av dem handler om reguleringen av arbeidsinnvandringen til Norge, skriver Klassekampen.

Flertallet stiller seg bak at «SV vil vurdere å midlertidig regulere arbeidsinnvandringen dersom særlig stort tilbud av arbeidskraft vanskeliggjør arbeidet mot sosial dumping».

– Dette handler om å bruke mulighetene vi har i dag til å kunne regulere arbeidsinnvandringen i perioder med et særlig høyt press på arbeidsmarkedet, der det er vanskelig å ha effektive grep mot sosial dumping, sier nestleder Kirsti Bergstø som leder programkomiteen.

Et mindretall ønsker derimot å stryke punktet. Blant dem er partiets finanspolitiske talsperson Kari Elisabeth Kaski.

– Jeg synes det er helt feil retning å gå for venstresida, sier Kaski og viser til at sosial dumping må bekjempes gjennom å organisere de som kommer til Norge og reversere endringene i arbeidsmiljøloven.

Også Sosialistisk Ungdoms representant i komiteen Andreas Sjalg Unneland mener punktet bør strykes.

Programmet skal endelig vedtas på SV landsmøte 23.–25. april.

–Helt feil vei å gå for SV

– Da bestefaren min kom til Norge som arbeidsinnvandrer på 1970-tallet ville venstresiden og fagbevegelsen ha innvandringsbegrensende tiltak for å unngå sosial dumping. Nå foreslår et flertall i SVs arbeidsprogramkomite det samme i kampen mot sosial dumping. Jeg mener det er helt feil vei å gå for SV, sier Assad Nasir (SV).

– Vi skal kjempe mot sosial dumping, men stengte grenser er ikke veien å gå. Vi må heller jobbe aktivt for å inkludere arbeidsinnvandrere i fagorganisasjonene og få opp organisasjonsgraden. Full fradrag for fagforeningskontingent er et konkret eksempel på hva vi kan gjøre for å få til dette. Og så er det slik at kampen mot sosial dumping bør føres mot arbeidsgivere som driver med sosial dumping. Vi må styrke kontrollen slik at arbeidsgivere og firmaer som driver med sosial dumping blir kontrollert, tatt og sanksjonert for det. Det vil være rettferdig og solidarisk, sier Nasir.