Norsk-polsk skribent ut mot Arbeiderpartiet

Det er ofte de polske mennene som kommer til Norge for å jobbe.
Foto: Ryan Poplin/www.flickr.com/photos/poplinre/500239545
Forslaget om å justere trygdeytelser betalt til utlandet til hjemlandets prisnivå vil ramme polske familier hardt, mener Henryk E. Malinowski. 
0Shares

I et innlegg i Dagbladet beskylder journalisten og oversetteren, som er bosatt i Norge, Arbeiderpartiet for ikke å kjenne polske familiers situasjon godt nok. Hadia Tajik bør ta seg en tur til Polen og se hvordan de splittede polske familiene lever, mener han. Mannen bor og jobber i Norge, mens kona og barna ofte blir igjen i Polen.

– Sko, klær, elektronikk, varene på IKEA, vaskepulver, dopapir, medisiner, skolemateriell og bensin koster ofte like mye som i Norge. Hun [Tajik] bør også reflektere rundt det at familielivet der mannen jobber i Norge, er ofte alt annet enn en dans på roser. Kvinnene og barna blir sterkt preget av atskillelsen og savnet etter mannen og faren, som ikke kan gi dem den daglige kjærligheten og omsorgen de var vant til før pappaen dro nordover «etter brød», skriver han. 

Skilsmisser og barn på skråplanet

Malinowski minner om at konene har hendene fulle med barneoppdragelse og arbeid i hjemmet, ofte er de helt alene om det.

– Familiene er sammen kanskje én eller to ganger i året. Skilsmisser, brutte forhold, oppløsning av familier, barn som havner på skråplanet, er ikke sjeldent prisen de betaler for å ønske seg et bedre liv i Polen.

– For disse familiene blir norsk barnetrygd en fattig kompensasjon for alle de ulempene ved det traumet å måtte oppholde seg i to land – i årevis. Disse ytelsene brukes ofte til dekning av reiseutgifter til Norge, betaling for barnepass, barnas aktiviteter, gode klær og sko, lærebøker eller legeutgifter. Men ingen penger kan veie opp for et ekteskap uten mann, og en barndom uten far.

Les hele innlegget her!