Flerkulturell nordisk privatskole kan miste godkjenning

I hardt vær: den nordiske privatskolen Scandinavian School of Brussels kan miste sin norske statsbevilling siden Utdanningsdirektoratet mener de har funnet flere brudd på norsk privatskolelov.
Foto: Foto: Skjermdump/GoogleMaps
Scandinavian School of Brussels kan miste sin norske godkjenning og måtte betale tilbake 4,8 millioner kroner av statstilskuddet etter at det er avdekket omfattende og alvorlige lovbrudd, melder NTB.
0Shares

Utdanningsdirektoratet avdekket en lang rekke lovbrudd under tilsynet som ble gjennomført i vår, og får nå beskjed om at skolen kan miste godkjenningen som norsk privatskole i utlandet.

– Skolen følger på avgjørende punkter ikke regelverket som alle norske private skoler skal følge. Dette er alvorlig, og vi varsler derfor skolen om at vi kan trekke tilbake godkjenningen, sier Dag Thomas Gisholt, direktør i Utdanningsdirektoratet.

Feilbruk

Tilsynet har avdekket blant annet at elevene får for få timer i norsk, skolen tar betalt for spesialundervisning og at statstilskuddet finansierer elever fra andre land, stikk i strid med hva som er lovlig praksis for norske privatskoler i utlandet.

Skolen får en måned på å svare på anklagene før Utdanningsetaten fatter endelig vedtak, skriver NTB videre. 

FAKTA

Scandinavian School of Brussels

– En nordisk skole i Brussel med nesten 400 elever i alderen 2-19 år.
– Skolen har barnehage, grunnskole, videregående skole og internat.
– Skolen har et multispråklig og flerkulturelt miljø, hvor man lærer engelsk, fransk og egne morsmål. Samtidig følger norsk læreplan (K06), hvilket innebærer blant annet at man har norsk eksamen på grunn- og videregående skole. Elevene kan ved hjemkomsten til Norge også gå rett inn i det norske skolesystemet.

(kilde: ssb.be)