Debatt om minoritetenes fremstilling i media

0Shares

-Vi har bestemt oss for å arrangere en paneldebatt hvor vi inviterer noen representanter fra dagspressen for å få til en dialog omkring begrepsbruk og bevissthet i forhold til overskrifter og vinkling i nyhetssaker, ifølge Dilek Ayhan, Minoritetspolitisk arbeidsgruppe i LNU.

Målgruppen for debatten er ungdom mellom 18 og 30. D ebatten kan også være interessant for mange grupper av studenter, innen journalisme, sosialantropologi og medievitenskap.

Hvem sitter i panelet?

* Elisabeth Eide – Førstemanuensis, Journalistutdanningen, HiO

* Karyn Bennett-Lund – Migrapolis, NRK

* Wasim Riaz – Aftenposten

* Majoran Vivekananthan – Utrop

Datoen er satt til torsdag 5. september og stedet er lillesalen på Chatau Neuf, Majorstua. kl.1630-1930 (2t.)