Debatt om medias framstilling av minoriteter

Kom på paneldebatt med journalister som veit og ikke veit hva de skal si - og oss de skriver om.

Datoen er satt til torsdag 5. september og stedet er lillesalen på Chatau Neuf, Majorstua. kl.1630-1930 (2t.)

Hvem sitter i panelet?

* Elisabeth Eide – Førstemanuensis, Journalistutdanningen, HiO

* Karyn Bennett-Lund – Migrapolis, NRK

* Wasim Riaz – Aftenposten

* Majoran Vivekananthan – Utrop

LNUs minoritetspolitiske arbeidsgruppe har det siste året vært opptatt av medias framstilling av minoriteter, både når det gjelder begrepsbruk og andre virkemidler. Vi har bestemt oss for å arrangere en paneldebatt hvor vi inviterer noen representanter fra dagspressen for å få til en dialog omkring
begrepsbruk og bevissthet i forhold til overskrifter og vinkling i nyhetssaker.

Målgruppen for debatten er mer eller mindre bevisst ungdom mellom 18 og 30. Vi som arrangerer debatten er alle aktive medlemmer av ulike ungdomsorganisasjoner i Oslo-området, alt fra politiske, kulturelle, og minoritetsorganisasjoner. Vi regner i tillegg med at debatten kan bli interessant for mange grupper av studenter, innen journalisme,
sosialantropologi og medievitenskap for eksempel.

Tema vi ønsker å berøre er:

Begrepsbruk

Stereotypier

Hva kommer minoritetsungdom i media for?

Hvordan kontaktes talspersoner?

Hvordan blir rollemodeller brukt?

Hvilken effekt har “mediesirkus-debatter”?