Straffesaken mot Al-Ghadir Islamsk senter i Sarpsborg er henlagt

Politiet har etterforsket saken og konkluderer med at Al-Ghadirs arrangement ikke innebar en overtredelse av smittevern lovgivningen. (Illustrasjonsfoto)
Foto: Pixabay
Politiet henlegger straffesaken mot Al-Ghadir Islamsk senter ved Skjeberg i Sarpsborg.
54Shares

Sarpsborg kommune anmeldte senteret for mulige brudd på smittevernlovgivningen 8. september. Bakgrunnen var et smitteutbrudd i Sarpsborg og Fredrikstad i etterkant av en feiring i foreningen. Samtlige smittetilfeller kunne spores tilbake til arrangementet.

Øst politidistrikt har etterforsket saken og konkluderer med at Al-Ghadirs arrangement ikke innebar en overtredelse av smittevernlovgivningen slik den var på tidspunktet for feiringen.

Etterforskningen viste at det deltok rundt 140 personer på feiringen på det meste. Disse var fordelt på en slik måte at avstandskravet på en meter kunne overholdes.

I tillegg hadde foreningen sendt ut informasjon i forkant om smitteverntiltak, hengt opp informasjonsplakater i lokalene og satt ut håndsprit flere steder, opplyser politiadvokat Anders Svarholt i en pressemelding.

På tidspunktet for arrangementet var det tillatt med samlinger med opptil 200 personer, under forutsetning av at avstandskravet på en meter kunne overholdes, og at det var mulig å ivareta god hygiene.

Politiets konklusjon er at Al-Ghadirs arrangement ikke innebar en overtredelse av smittevernlovgivningen slik den var på tidspunktet for feiringen. Saken er derfor besluttet henlagt som intet straffbart forhold bevist.

Politiet gjør imidlertid oppmerksom på at et tilsvarende arrangement i dag ville, slik forskriften nå lyder, vært forbudt.