Foretrekker integrerte innvandrere

Smart kledd og "hvit": en ny amerikansk studie viser at folk har tendens til å bedømme folk i dress som "hvite", uansett hudfarge.
Foto: flickr.com
Integrerte innvandrere hadde lik mulighet til å bli ansatt som etniske nordmenn, viser studie. Verre var det for innvandrere som holdt sterkere fast på sin opprinnelige kultur.
0Shares

Studiet viste at norske ledererne som scorte lavt på fordommer og høyt på emosjonell stabilitet og fleksibilitet var mest tilbøyelige til å ansette en ikke-etnisk norsk kandidat, skriver forskning.no.

Studien inngår i doktorgradsarbeidet til Jøri Gytre Horverak ved Universitetet i Bergen, og resultatene viste at lederne var minst tilbøyelige til å ville ansette den lite integrerte innvandreren. Innvandreren som vektla integrasjon hadde på sin side like stor sjanse for å bli ansatt som den etniske nordmannen.

Foretrakk “integrerte” 

I det første eksperimentet i studien fikk 436 norske ledere beskjed om å se for seg at de skulle ansette en ny arbeidstaker til et prestisjetungt og krevende prosjekt. Gjennom resymeer som skulle forestille sammendrag av innledende jobbintervjuer fikk de presentert tre forskjellige kandidater. Alle tre var formelt kvalifisert for stillingen.

Alle lederne fikk presentert minst to etnisk norske kandidater. Den tredje, målkandidaten, kunne være enten norsk eller tyrkisk. Noen av lederne fikk presentert en tyrkisk kandidat som hovedsakelig la vekt på å opprettholde sterke bånd til sin egen opprinnelseskultur på fritiden.

– Vi fant at kandidaten som fastholdt på sin egen kultur på fritiden fikk mindre fordelaktige personlighetsevalueringer enn tyrkeren som integrerte seg både på arbeid og på fritid. Den separerte fikk lavere ansettelsesmulighet enn både den norske kandidaten og den integrerte tyrkeren.

Lærdom å hente

Om det er slik at norske ledere ansetter like mennesker og foretrekker homogene organisasjoner, kan det få konsekvenser, både for bedriftene og for arbeidssøkende innvandrere.

– En slik vektlegging av likhet kan føre til at norske bedrifter går glipp av fordelene ved en mangfoldig arbeidsstokk, mens kompetente mennesker blir stående utenfor arbeidslivet, mener forskeren.

Også arbeidssøkende innvandrere kan trekke lærdom av den nye avhandlingen.

– Folk bør tenke igjennom hvordan de presenterer seg på jobbintervjuet. Vi ser at de som tydelig uttrykker et ønske om å holde fast på egen kultur, trigger en skepsis hos lederne som igjen reduserer ansettelsesmuligheten, sier Gytre Horverak.