– Handler om ytringsfrihet, ikke om “Vesten mot islam”

Gir den truede homoaktivisten full støtte: Sara Mats Azmeh Rasmussen.
Samfunnsdebattant Sara Mats Azmeh Rasmussen har tegnet profeten Muhammed på sin egen blogg for å forsvare ytringsfriheten.

En Muhammed-tegning laget av den norsk-syriske samfunnsdebattanten Sara Azmeh Rasmussen er nå publisert i flere franskspråklige medier, medler NRK. 

Tegningen viser profeten sammen med to tildekkede kvinner og en med bare, hårete bein. Under tegningen står det på norsk og arabisk at “hvis du ikke liker å bli tegnet, dekk deg til, profet”.

Vil stimulere til konstruktiv diskusjon

Til utrop.no sier hun hovedgrunnen til at hun har lagt ut en tegningen er ønsket om å forsvare ytringsfriheten som prinsipp.

– Jeg vil gjennom dette drive religionskritikk, peke på sider i tolkninger av islam som bør revideres og stimulere til konstruktive diskusjoner som jeg gjerne kan ta del av. Vi kan ikke fortsette å fremstille denne konflikten som Vesten mot islam, Når jeg tegner profeten er jeg ikke anti-muslimsk eller rasist, men en som ønsker en positiv utvikling i min kultur.

Hun legger til at dette ikke handler om å få hyggelige tilbakemeldinger eller skryt.

– Jeg gjør dette fordi jeg har en sterk overbevisning og ønsker muslimer alt godt.

Komplisert debatt

Hvor viktig ser du på den seneste film- og karikaturstriden i forhold til ytringsfrihetsdebatten?

– Den seneste debatten viser tydelig at det ikke bare er snakk om religiøs sensitivitet, men også etniske og geopolitiske motsetninger. Raseriet ble rettet spesielt mot USA og enkelte vestlige land som mange i den muslimske verden mener ikke har spilt en positiv rolle i verdenspolitikken. Så bildet er komplekst, og de som kaster seg i denne debatten må vite hva de gjør. Det er ingen enkel debatt, avrunder samfunnsdebattanten.