OXLO-prisen til LIN for korona-innsats

LIN - Likestilling, Inkludering og Nettverk er kåret til årets vinner av OXLO-prisen for sin innsats blant innvandrerer under pandemien.
Foto: Ingar Sørensen
Enhet for mangfold og integrering (EMI) har tildelt LIN - Likestilling, Inkludering og Nettverk OXLO-prisen 2020.

Kunngjøringen ble gjort tidligere i dag. Finalistene var ambassadørprosjektet i Bydel Gamle Oslo i samarbeid med NorSom News, organisasjonen LIN – Likestilling, Inkludering og Nettverk, som har sydd munnbind og jobbet mot negative fremstillinger av minoritetsgrupper, og Tøyen Sportsklubb, for sine idrettstiltak blant lokal ungdom.

Ifølge EMI er organisasjonen tildelt Oslo kommunes OXLO-pris 2020, for sin spesielle innsats i arbeidet med smittevern og Covid-19, og for sitt arbeid i over ti år med dialog og tillit på tvers av etnisitet, religion og kultur.

– LIN har gjort en særlig innsats under korona-pandemien, og la tidlig om sine tilbud, sin kommunikasjon og sine nettverk og møteplasser for å dele smittevernråd og mobilisere innvandrere i informasjonsarbeidet. Ansatte på LIN har skrevet innlegg i aviser og deltatt på dialogmøter med helsemyndigheter, for å bekjempe stigmatisering av enkeltgrupper. I prosjektet «Munnbind med mening» syr og selger kvinner i arbeidstrening munnbind, og overskuddet går til kvinnene. Brobyggere fra LIN står på stands i byen vår og informerer om smittevern og korona-hygiene, skriver EMI på Facebook om juryens begrunnelse.