Norske statsborgere flytter «hjem» – Oslo kan passere 700.000

Korona-pandemien er årsaken til det uvanlige mønsteret, heter det i følge SSB.
Foto: Marcus Ramberg
Oslo kan passere 700.000 innbyggere før årsskiftet dersom befolkningsøkningen resten av året blir på linje med tidligere år.

Oslo hadde 697.550 innbyggere ved utgangen av tredje kvartal, skriver Statistisk sentralbyrå (SSB) mandag. Det tyder på at Oslo kommune vil passere 700.000 innbyggere i fjerde kvartal dersom folketallet stiger i samme takt som tilsvarende kvartal de siste årene.

– Om dette blir tilfelle er usikkert, nå som Oslo og landet elles er inne i en ny runde med korona-tiltak som blant annet kan bremse opp innvandringen igjen, sier SSB.

Tallene for tredje kvartal viser at det – med unnatak av forrige kvartal – for første gang siden andre kvartal 2015 var flere norske statsborgere som flyttet til Norge enn som utvandret.

– Så høy nettoinnvandring blant norske statsborgere er ikke vanlig, og må sees i sammenheng med at utvandringen av norske statsborgere var uvanlig lav sammenliknet med samme kvartal de siste årene – mens tallet på innvandringen er mer normalt. Det er ikke urimelig å tenke at korona-pandemien er årsaken til det uvanlige mønsteret, heter det i følge SSB.