NAVs blendahvite verden

Bildene i sentrale informasjonskanaler fra Nav viser en blendahvit virkelighet.
Foto: Magasinet Velferd
En stor andel av Navs brukere har innvandrerbakgrunn. Men når Nav informerer om seg selv og sin virksomhet, viser bildene en verden befolket av hvite mennesker, skriver Magasinet Velferd.

Navs hverdag er preget av samhandling med mennesker som representerer et etnisk og kulturelt mangfold. En stor andel av dem som benytter seg av Nav, tilhører minoritetsbefolkningen. Derimot er funnene til Magasinet Velferd mindre kjent. Etter å ha gått igjennom bildebruken på Navs nettsider, Navs årsrapporter og i de siste utgavene av Navs internblad, Memu, kunne Magasinet Velferd avsløre at bildene Nav bruker i sine sentrale informasjonskanaler illustrerer en blendahvit virkelighet. En virkelighet som er omtrent blottet for mennesker med et annet utseende enn majoritetsnordmannen.

Blendahvitt

En av Navs hovedkanaler for å få informasjonen ut til brukerne sine, er Navs nettsider, nav.no. Til tross for at Nav ønsker å få flere av brukerne sine over på Nav.no, sender bildebruken deres et annet og negativt signal. Bildene på nettsidene til Nav skaper et inntrykk av at de kun henvender seg til den blendahvite delen av befolkningen. Etter at Magasinet Velferd gikk gjennom de sentrale delene av nettstedet ved å klikke seg systematisk igjennom alle lenkene på forsiden til nav.no, avslørte de at blant de flere hundre bildene de gikk gjennom på undersidene de kom til, fant de kun ett eneste bilde med ansikter som så ut til å ha sin opprinnelse i andre deler av verden.

– Vi finner ikke et eneste ansikt med en annen hudfarge enn majoritetsnordmannen.

Magasinet Velferd fant videre ut at selv i Navs årsrapporter for årene 2007-2010, er bildebruken like ensartet som det øvrige bildematerialet på Navs nettsider.

– Vi finner ikke et eneste ansikt med en annen hudfarge enn majoritetsnordmannen. I alt fant vi i disse fire årsmeldingene 49 bilder med 68 hvite mennesker. Den eneste antydningen til mangfold er et bilde av et par hender med mørk hudfarge, som er brukt både i årsmeldingen for 2008 og for 2009, skriver Øivind Fjeldstad, journalist og nettredaktør i Magasinet Velferd.

Navs interne magasin, Memu, blir utgitt fire ganger i året i et opplag på 22 000 og blir gitt til de ansatte i Nav. Magasinet Velferd kan videre avslører, etter en gjennomgang av Navs interne magasin Memu, at mangfold også er en mangelvare i Navs interne informasjon.

– Mens mange av bildene på Navs nettsider og i Navs årsrapporter trolig er hentet fra bildebyråer som har lite mangfold i sine arkiver, bringer Memu egenproduserte artikler, intervjuer og reportasjer med bilder som viser Navs arbeid i ulike deler av landet. Man kunne derfor forvente et større bildemangfold i Memu enn på nav.no og i årsrapportene, poengterer Fjeldstad i Magasinet Velferd.

Til tross for dette kan Magasinet Velferd avsløre, etter en gjennomgang av de tre utgavene av Memu som til nå har blitt utgitt i 2012, at det blendahvite Norge dominerer også her.

Fjeldstad skriver at i de tre bladene de gikk gjennom, fant de 131 bilder som til sammen viser om lag 230 mennesker. Alle med et majoritetsnorsk utseende. Det er kun ett eneste bilde hvor man kan se mennesker som representerer det flerkulturelle Norge og det er et oversiktsbilde fra mottaket på et Nav-kontor. Menneskene på bildet er ikke blitt intervjuet og de er ei heller navngitte. Bildet er ment å være et illustrasjonsbilde, der to hvite majoritetsnordmenn uttaler seg om forholdene på Nav-mottakene.

Usynliggjørende og ekskluderende

– Manglende mangfold i bildematerialet i offentlig informasjon er et stort problem, mener Akhenaton de Leon, daglig leder i Organisasjonen mot offentlig diskriminering, OMOD. Videre sier han til Magasinet Velferd at bilder er makt:

– Det heter at et bilde sier mer enn tusen ord. Det betyr at visuell synliggjøring er svært viktig. Synliggjøring betyr alminneliggjøring og inkludering.

På en konferanse for kommunikasjonsarbeidere for et år siden, holdt OMOD-lederen et foredrag om offentlig kommunikasjon i det kosmopolitiske Norge. Der trakk han frem Navs blendahvite nettsider som et dårlig eksempel. Til Magasinet Velferd sier han at fravær av bilder som speiler det flerkulturelle samfunnet vitner om manglende kompetanse og manglende bevisstgjøring.

– En grunnleggende lærdom når man studerer kommunikasjon og markedsføring er at målgruppen må kjenne seg igjen. Men når man bare har blendahvite mennesker på bildene betyr det at man ikke henvender seg til oss. Vi eksisterer ikke. Vi er usynliggjort, sier han til Magasinet Velferd.