Flerkulturelle pasienter ekstra sårbare

Ny forskning fra Oslo universitetssykehus og Akershus universitetssykehus viser at flerkulturelle pasienter er ekstra sårbare under en pandemi.
Forskning viser at sårbare grupper blir ekstra sårbare under en pandemi, blant annet på grunn av sosiale ulikheter i helse.

Ifølge Oslo universitetssykehus (OUS) regnes sårbare pasienter mener vi for eksempel personer med funksjonsnedsettelser, minoritetsspråklige, eldre og pasienter innen psykisk helse og rus.

Nå har sykehuset i samarbeid med Akershus universitetssykehus laget en rapport om særlig sårbare pasienter under korona-pandemien, basert på samtaler med helsepersonell ved ti ulike avdelinger på de respektive sykehusene.

OUS melder at målet med rapporten er å gi et innblikk i helsepersonells opplevelse av hvordan allerede sårbare pasienter har opplevd kontakten med sykehusene under pandemien.

Les rapporten