Kinas behandling av uigurmuslimer bør ikke bli en mal for behandling av muslimer i land der de er en minoritet, skriver Vegar Jørgenstuen.
Foto: Unicef
Det franske forslaget om å åpne interneringsleire for radikale muslimer er lite gjennomtenkt og strider med menneskerettighetene, skriver Vegar Jørgenstuen i dette innlegget. 

Gjennom årene har det blitt lagt frem mange lovforslag som direkte forbyr muslimers praksis av deres religion eller på en annen måte fremmer islamofobi i samfunnet. Det er nå dukket opp et forslag i den franske politikken som er så dypt diskriminerende at det er et direkte angrep på menneskerettighetene. 

Mangler definisjoner av «å være radikal»

Forslaget ble fremmet av en tydelig høyrevridd politiker ved navn Guillaume Peltier og omhandler å åpne interneringsleirer for muslimer som anses for å være radikale. Dette forslaget har blitt lagt frem som en vurderingssak selv uten å ha en definisjon på hva det vil si å være radikal. Dette viser tydelig det muslimfiendtlige miljøet innen fransk politikk.

Å legge frem et slikt forslag uten å ha en bestemt definisjon på hva en radikalisert person er, gjør det umulig å forstå hvordan en slik vurdering i tilfelle skal gjøres. Ett av flere problemer med lovforslaget er da at det ikke enda er klart hva slags handlinger, tankesett og uttalelser som kan tolkes som radikale, og det er heller ikke klart hvem som skal bestemme hva som er radikalt og ikke. 

Inspirert av Kina?

Frankrike har allerede lover som regulerer hva det er lov til å gjøre og ikke gjøre, og hva som er lov å si og ikke si, så det å lage kriterier som muslimer skal dømmes etter for å ikke bli ansett som radikale vil være svært diskriminerende.

Å gå åpent ut om å sette en religiøs minoritet under spesiell overvåkning, noe som vil kreve mange ressurser og være kostbart, vil ha en negativ effekt på det generelle synet på muslimer blant befolkningen. Dette vil føre til at alle muslimer mistenkeliggjøres og blir sett på som potensielle lovbrytere og kriminelle, uten noen gang å ha gjort noe kriminelt. Det skaper altså et større skille mellom majoritets- og minoritetsbefolkningen. Også det å fremme forslaget i seg selv er problematisk og skaper splid. Det går i retning av den typen stigmatisering jødene opplevde frem til 2. verdenskrig, som med andre ord er begynnelsen på en forskjellsbehandling av mennesker som er så stor at det går ut over likeverdet.

Dette vil føre til at alle muslimer mistenkeliggjøres

Man kan spørre seg hvor Peltier har fått idéen sin fra, for den minner veldig om den behandlingen Kinas myndigheter gir Uigurmuslimene, hvor tusenvis blir sendt til såkalte omskoleringsleire som de ikke kan reise hjem fra. Disse leirene har blitt ansett for å tilsvare et fengsel hvor man blir hjernevasket til å bli det som de kaller ekte kinesere. Til og med vår egen statsminister Erna Solberg har tatt imot smittevernutstyr som har blitt produsert gjennom det som anses som tvangsarbeid av uigurmuslimene i Kina

Bakgrunnen for at uigurene har blitt satt i disse leirene og videre brukes til tvangsarbeid er nemlig rent hat mot muslimer uansett hvilke unnskyldninger man måtte foretrekke. Det er tydelig at Kina ønsker å ekskludere deres muslimske befolkning fra landet gjennom fengsling og tvangsarbeid. Dette går utover helt uskyldige mennesker som ikke engang har noen reell grunn til å mistenkes som mulige forbrytere. Det er stor grunn til å tro at enkelte krefter innen den franske politikken ønsker å gjennomføre noe tilsvarende; å sette uskyldige mennesker i leire basert på spekulasjoner om at de kan være mulige kriminelle.

Fratas frihet basert på spekulasjoner

Dette forslaget er islamofobisk av mange grunner. Å sette ekstra ressurser inn for å overvåke en spesifikk religiøs minoritet sender signaler om at disse er potensielt farlige og at storsamfunnet må holde øynene oppe. Frankrikes innenriksminister Gerald Darmanin annonserte nylig at staten skal begynne å overvåke 76 moskéer i landet, noe som kan være begynnelsen og grunnfundamentet som skal bære det ønskede lovforslaget. Og så er det dette med vurderingen av hvem som er radikal og ikke, Frankrike har ikke en definert rettesnor å gå etter for å dømme en person som radikal. Og det å i det hele tatt arrestere og plassere en person i en leir basert på hans tankesett er ikke i tråd med de områdene av menneskerettighetene som omhandler at det skal være lov å tenke og mene som man vil. 

Jeg er helt enig i at mennesker som begår forbrytelser skal dømmes heretter, men å ta friheten vekk fra mennesker basert på spekulasjoner om at de kanskje kan komme til å gjøre en kriminell handling i fremtiden blir helt feil på veldig mange måter. Det bør ikke være tvil om islamofobien i å omplassere muslimer i interneringsleire fordi de kanskje er radikale, basert på enkelte politikeres forståelse av radikalisme. 

Vi vil ikke se et Kina i Europa! Det er nettopp slik forskjellsbehandling av mennesker Frankrike må eliminere om de fortsatt ønsker å bli ansett et land som ivaretar menneskerettigheter.

Våre leserinnlegg er meningsytringer som gir uttrykk for skribentens holdning. Se her for mer informasjon om hvordan du sender et innlegg til våre debattsider.